Nieuws

Nieuws van Youz

15 september 2020

200x200+ouders+met+baby.jpg
Jonge kinderen ontwikkelen zich snel en hebben veel ontwikkelingsstappen te maken in korte tijd. Soms is op jonge leeftijd al te zien dat de ontwikkeling anders loopt dan bij andere kinderen, of hebben ouders zorgen over het gedrag van hun kind.

Dan is het van belang om op tijd hulp of behandeling te zoeken, zodat de problemen zich niet opstapelen of de ontwikkeling beïnvloeden.

Youz is ondermeer gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van kinderen van nul tot en met zes jaar. Deze kinderen hebben ontwikkelingsproblemen (vermoeden van autisme of ADHD), traumaklachten, ernstige voedings- en/of slaapproblemen, zijn huilbaby’s, emotionele of gedragsproblemen (angsten, driftbuien, opstandig gedrag)? Of hun ouders hebben problemen in de ouder-kindrelatie (door psychiatrie van de ouders, trauma of hechtingsproblemen) of problematische zwangerschappen met risico op hechtingsproblemen.

De behandeling van jonge kinderen wordt altijd samen met ouders vormgegeven. Zij zijn de belangrijkste personen in het leven van hun kind en hebben de meeste invloed op hoe een kind zich ontwikkelt.

“We verschuiven van een diagnose op basis van kindfactoren naar een diagnose op basis van de gehele context waarin een kind opgroeit en gaan na welke factoren er dus nog meer een rol moeten spelen bij het probleem waarmee een kind wordt aangemeld. Dit om een zo goed mogelijke behandeling te kunnen bieden.”  aldus Hedwig van Bakel, bijzonder hoogleraar Infant Mental Health aan de Tilburg University over één van de doelstellingen van de leerstoel IMH bij Youz.

Meer informatie en aanmelding

Bekijk onze pagina over Hulp aan het jonge kind.