Nieuws

Nieuws van Youz

04 april 2017

leesvloeiendheid.png

De oe, ui en eu: lettercombinaties die voor de meeste mensen direct gelezen worden als één klank, ook wel klank-tekenkoppelingen genoemd. Toch is het niet vanzelfsprekend voor mensen met dyslexie om deze combinaties als één klank te lezen.

Promotieonderzoek Sebastián Aravena

Sebastián Aravena heeft met drie empirische studies voor zijn promotie onderzocht waarom het zelfs met de meest succesvolle behandeltechnieken slechts in beperkte mate lukt om mensen met dyslexie vloeiend te laten lezen. Daaruit blijkt o.a. dat het maken van deze klank-tekenkoppelingen een cruciale stap in onze leesontwikkeling blijkt te zijn.

“Het lukt 90% van de mensen om geautomatiseerd te leren lezen, voor de 10% die dat niet lukt, blijkt extra aandacht gedurende de basisschool zeer effectief te werken.”

Klanken herkennen met een game

Om kinderen in het basisonderwijs, vanaf 5 jaar te trainen heeft Sebastián de Kosmos klikker ontwikkeld: een spel waarmee alle kinderen klank-tekenkoppelingen kunnen oefenen, zonder dat ze hoeven lezen. Het afgelopen jaar hebben een aantal basisscholen deze game al ingezet en ook alle kinderen die in behandeling zijn bij IWAL, dyslexiespecialisten hebben hier al met veel succes en enthousiasme mee gewerkt.

Dyslexie voorspellen met een test

Ook heeft Sebastián een test ontwikkeld die diagnostiek en signalering van het klankbewustzijn en leesvaardigheid versterkt. Tijdens deze test krijgen leerlingen van groep 2 of 3 20 minuten de tijd iets te leren. Bekeken wordt hoe makkelijk kinderen iets oppikken. Dat kan voorspellen hoe zij reageren op een interventie, maakt duidelijk maakt wat het huidige lees- en spellingsniveau is en wat het toekomstig lees-en spellingsniveau kan worden. Daarmee kan tot op zekere hoogte voorspeld worden of een kind dyslexie kan ontwikkelen, iets dat eerder niet lukte. Preventief kan dan gerichte behandeling op maat worden geboden, in plaats van de huidige 1,5 jaar dat kinderen met dyslexie momenteel behandeld moeten worden.

Symposium: Een passender kijk op leesvloeiendheid en dyslexie

Ter gelegenheid van de promoties van Sebastián Aravena en Maaike Zeguers door de Universiteit van Amsterdam (Ontwikkelingspsychologie), het Rudolf Berlin Center en het IWAL wordt op 12 april een symposium georganiseerd.

Dit symposium biedt een overzicht van recente wetenschappelijke kennis op het vlak van normale en verstoorde leesontwikkeling en van de koppeling tussen deze kennis en praktisch handelen. Gerenommeerde (inter)nationale sprekers presenteren de nieuwste wetenschappelijke inzichten én praktische ontwikkelingen op het vlak van lezen en spelling, van cognitieve en hersenprocessen die hieraan ten grondslag liggen en van dyslexie.

Meer informatie

Samenvatting van het onderzoek