Nieuws

Nieuws van Youz

10 oktober 2019

regulier-alleen-vrouw-student-stad-stoer.png
Bij de Fjord in Capelle aan de IJssel is er naast ambulante en klinische zorg ook een team dat zich volledig richt op de dagbehandeling van jongeren die vaak behandelingen elders hebben gehad zonder het gewenste effect. Onderwijs en behandeling zijn onder één dak te vinden. De zorgprofessionals werken aan vertrouwen en vanuit de behoeften van de jongeren. Bovendien stellen zij de groepen gefundeerd en met de intentie tot een versterkt positief effect samen.

De zorgprofessionals van de Fjord dagbehandeling zien het als hun taak naar boven te halen wie een jongere is als mens, met al zijn eigenschappen, wat hem of haar heeft gevormd en wat hem of haar drijft in het leven. Dat betekent dus dat ze proberen zo min mogelijk de nadruk te leggen op de stoornis. Want dat die er is, is al duidelijk.

GZ-psycholoog Annemieke van Marion: “Je kunt je voorstellen dat de jongeren die bij ons binnenkomen hun hele leven zijn aangesproken op het moeilijke gedrag. Ze worden vaak verkeerd begrepen, omdat het toch de vaak zo overheersende buitenkant is waar je als bijvoorbeeld ouder of leerkracht op moet anticiperen. Wij investeren graag in het contact en de relatie met deze jongeren. En dat móeten we ook doen, want ze zijn zo ongelooflijk vaak teleurgesteld geweest. De weg naar herstel en vertrouwen is spannend. Ook voor ons, want we zien dat ze zichzelf soms verliezen. Maar wat kan het mooi, ontwapenend en bovendien gezellig zijn als je daar doorheen breekt. We zetten de jongeren stevig in hun schoenen en helpen ze met de hobbels op hun pad, waar wij ouders, verzorgers, maar ook verwijzers bij betrekken.”

Schematherapie

Eén van de behandelingen die daar goed bij helpt is schematherapie. Een vorm van therapie die bij de Fjord veel wordt ingezet. Het helpt de oorsprong van gedragspatronen te doorgronden en te veranderen. De invloed van ervaringen op patronen en het dagelijkse leven wordt onderzocht. De jongeren leren hun patronen te veranderen met als gevolg dat ze zich beter gaan voelen, beter voor zichzelf leren zorgen én op een goede manier voor zichzelf opkomen. Naast de basis van schematherapie, wat binnen de gehele Fjord gedragen wordt, vormt sociotherapie de basis van de (groepsgerichte) behandeling. Het behandelprogramma bestaat verder uit een verscheidenheid aan verbale en non-verbale groeps- en individuele behandelvormen, waaronder cognitieve gedragstherapie, vaktherapie, systeemtherapie, DGT, EMDR en een scala aan vaardigheidstrainingen. Het aanbod is heel vraag gericht, dus we kijken naar wat iemand nodig heeft bij het werken aan zijn of haar behandeldoelen. Wanneer we een aanmelding binnenkrijgen stellen we ons de vragen: past ons aanbod bij jou en hoe kunnen we ons aanbod laten aansluiten bij jouw hulpvragen?” vertelt Annemieke serieus. “We sluiten aan bij de hulpvraag van de cliënt, echter is er wel een marge: de doelgroep betreft jongeren in de leeftijd van 15-20 jaar, waarbij er sprake is van een gemiddelde intelligentie.”

Behandeling en onderwijs onder één dak

Wat als prettig wordt ervaren is dat behandeling en onderwijs onder één dak zitten. De Fjord werkt nauw samen met Yulius Onderwijs in hetzelfde gebouw als de dagbehandeling met als mogelijkheid VMBO-TL vanaf het derde leerjaar en MBO niveau 1. Door de samenwerking kunnen de jongeren zich zo optimaal mogelijk ontwikkelen. De wens en het streven is ze voor zover mogelijk toe te leiden naar regulier onderwijs, een vervolgopleiding of een werkgarantietraject.

Gemixte persoonlijkheden

De Fjord staat van oudsher bekend als een hoog specialistische behandelvoorziening voor jongeren met een combinatie van psychische stoornissen en gedragsproblemen. Hierbij kun je denken aan zelfbepalend, grensoverschrijdend en oppositioneel gedrag in combinatie met hechtingsstoornis, persoonlijkheidsproblemen en autisme spectrumstoornis. Dat is nog steeds zo, maar inmiddels zit de Fjord in een transformatiefase waarin jongeren met autisme en externaliserende problematiek ook jongeren met meer angstige problematiek kunnen profiteren van het aanbod. Hierin zijn we groeiende. We bieden deze groep een volledig op maat gemaakt dagprogramma met meer ruimte en rust, zodat zij langzaam kunnen wennen en programma kunnen opbouwen.

Bij de dagbehandeling is er ruimte voor 20 jongeren, verdeeld over twee huiskamers (‘groepen). Beide groepen bestaan dus uit jongeren met deze zogeheten externaliserende, maar ook internaliserende (gedrags-)problemen. Over de samenstelling en omgeving van de groep wordt goed nagedacht. We zorgen ervoor dat ze van elkaar kunnen leren door de groepen begeleid door elkaar te bewegen, maar zorgen ook dat er ruimte is om zich even terug te kunnen trekken. Een jongere, ongeacht problematiek en hulpvraag, die voor dagbehandeling in aanmerking komt moet een zeker mate van zelfstandigheid laten zien. Je moet als sociotherapeut afspraken kunnen maken met de jongeren én ze moeten een bepaalde stevigheid hebben; enige mate van zelfcontrole,” aldus Annemieke.

“We zien positieve effecten van zo’n gemixte groep. Onlangs hadden wij bijvoorbeeld een jongen met hechtingsproblemen en ADHD. Hij was enorm druk en luidruchtig. In diezelfde groep zat een meisje met meer trekken van autisme en stemmingsproblemen. Je zou wellicht verwachten dat de één de ander overspoelt. Maar dan gebeurt er iets waar wij zó blij mee zijn: het “voorzichtige” meisje haalt zich op aan haar groepsgenoot. Ondertussen zien we dat de “drukke” jongen een prachtige verzorgende kant heeft. Het “voorzichtige” meisje deed daar een beroep op. Dan komt er dus ineens zo’n goede eigenschap naar boven. En dát is dan precies zo’n thema die je als therapeut kunt oppakken om iemand te versterken.