Nieuws

Nieuws van Youz

10 november 2018

Reach-Aut+Academische+Werkplaats+Autisme+AWA.jpg
Op het NVA Autisme Congres 2018 presenteerde Maarten van 't Hof de producten die het project Transities in onderwijs hebben opgeleverd.

Met projectgroep 4, transities in onderwijs: meer weten en beter handelen was het Sarr Expertisecentrum Autisme onderdeel van de Academische Werkplaats Reach-Aut. Het project had als doel om de signalering rondom de transitiefase naar het basisonderwijs te verbeteren.

Het project had meerdere werkgroepen in Rotterdam Rijnmond en focusgroepen in de regio Haaglanden en Waterland/Midden Kennemerland. Met deze werkgroepen zijn verschillende producten ontwikkeld. De groepen bestonden uit een combinatie van o.a. wetenschappers ggz-professionals, jeugdartsen en docenten. Naast deze groepen waren o.a. ook Youz collega's Jacqueline Bailly, Wietske Ester en Daan van Vliet betrokken bij het project.

Online training vroegsignalering autisme

“We hebben online scholingsmodules ontwikkeld om jeugdartsen van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en leerkrachten in het basisonderwijs te trainen in het herkennen van mogelijke (vroege) signalen van autisme. In dit kader zijn binnen het project 93 jeugdartsen van het CJG-Rijnmond geschoold door collega kinder- en jeugdpsychiaters Wietske Ester en Marc Reusens (Youz expertiseteam 0-6 jaar).”, aldus Maarten van ’t Hof.

Module voor alle JGZ-professionals

De module voor jeugdartsen is omgebouwd tot een module voor alle jeugdgezondheidszorg (JGZ) professionals en wordt in samenwerking met het Expertisenetwerk Autisme Jonge Kind aangeboden op Study2go.nl. Dit is mogelijk gemaakt dankzij subsidie van de Vriendenloterij, de Nederlandse Vereniging voor Autisme en Stichting Papageno.

Autismejongekind.nl

Ook is binnen het project de website autismejongekind.nl ontwikkeld in samenwerking met de projectgroep vroegherkenning van de Academische Werkplaats Autisme SamenDoen! en wederom met ondersteuning en subsidie van de Vriendenloterij, de NVA en Stichting Papageno. Autismejongekind.nl is een platform voor ouders en professionals rondom jonge kinderen met (het vermoeden van) autisme.

Ga voor meer informatie over de AWA Reach-Aut en het project naar reach-aut.nl en bekijk de facstheet over het project.

De sheets van Maartens presentatie op het NVA-congres zijn te vinden op autisme.nl.

Voor vragen over het project: m.vanthof@youz.nl.