Nieuws

Nieuws van Youz

29 augustus 2019

200x200+reisgids+preventie.jpg

Samenwerkende professionals in de jeugdhulp hebben op basis van eigen jeugdherinneringen én hun deskundigheid een boekje geschreven met tips om kinderen en jongeren nog beter te begeleiden en problemen te voorkomen. Met deze ‘Reis Gids Preventieland’ willen zij op speelse wijze onderwijs, kinderopvang en elkaar inspireren tot nieuwe inzichten en samenwerkingsverbanden. Maandag is het eerste exemplaar overhandigd aan wethouder Jan-Willem Rouwendal (welzijn) van de
gemeente Leidschendam-Voorburg.

De Reis Gids Preventieland gaat over onderwerpen als het belang van familie, vrije tijdsbesteding, complexe echtscheidingen, uiterlijk, social media, vrienden, stress, onderwijs, armoede en zeggenschap van jeugdigen. Sommige vragen zijn van alle tijden. Maar daarnaast heeft elke tijd ook zijn eigen dynamiek. Zo is tegenwoordig één op de vier jeugdigen een jonge mantelzorger, die thuis een belangrijke rol heeft die veel van het kind vraagt. Een ander voorbeeld is dat jongeren veel kansen en mogelijkheden hebben, maar dat dit ook (keuze)stress meebrengt. En daarbij komen dan ook 24 uur per dag alle foto’s via social media van leeftijdsgenoten die alles geweldig voor elkaar lijken te hebben. In de reisgids staan tips hoe kinderen en jongeren hierin het beste begeleid kunnen worden.

Medewerkers van Youz, Indigo, GGD, Jeugdgezondheidszorg, Sociaal Servicepunt, MEE, Woej, Sport en Welzijn, Vlietkinderen, Schoolformaat, Kwadraad, Vitalis, verloskundigen, politie en de gemeente vormen samen de ‘community Jeugdpreventie’. Door samen te werken, willen we problemen voorkomen, eigen kracht van kinderen en jongeren aanspreken en snel reageren op signalen. De community organiseert activiteiten die hulpverleners, docenten en ouders helpen om bij concrete vragen snel de juiste hulp te vinden.

Ouders met vragen over het opvoeden en opgroeien van hun kinderen, kunnen terecht bij de gemeente. Belangstellenden kunnen de Reis Gids Preventieland opvragen bij caroline.vanenst@sociaalservicepunt.nl