Nieuws

Nieuws van Youz

05 juni 2020

regulier-jongen-muur.png

Wereldwijd neemt het aantal jongeren in psychiatrische crisis toe. Tegelijkertijd zien we een afname kinder- en jeugdpsychiatrische bedden. Onze collega’s onderzochten of er beïnvloedbare factoren zijn die bepalen of een jongere wordt opgenomen bij een acute psychiatrische beoordeling. En wat de voorspellers zijn van een dwangopname.

Psychiaters Pety So en Marianne Kasius publiceerden eind mei met een aantal collega's een artikel in het European Child & Adolescent Psychiatry over hun onderzoek naar de factoren die bepalen of een jongere wordt opgenomen bij een acute psychiatrische beoordeling.

Unieke gegevens

Onze onderzoekers konden gebruik kunnen maken van hele waardevolle gegevens van de acute diensten van de regio Rijnmond en de regio Amsterdam van 2008 – 2017. Een acute dienst zoals wij in Nederland kennen, hebben de meeste landen niet. De gegevens zijn dus ook nog uniek. Met de gegevens gingen de onderzoekers na welke factoren een rol spelen bij het

  1. wel of niet wordt opgenomen
  2. vrijwillig of met dwang wordt opgenomen

Wanneer dwangopname?

Jeugdigen met ernstige psychiatrische problemen en een hoog suïcide risico of gevaar vormen voor anderen en daarbij door gebrek aan motivatie of therapietrouw niet vrijwillig aan de slag gingen om het gevaar af te wenden, hadden het meeste kans op een dwangopname.

Thuisbeoordeling kan opname voorkomen

De kans dat een jongere moet worden opgenomen is kleiner wanneer de beoordeling thuis plaatsvindt en wanneer hij/zij al in zorg is. En deze kans is groter bij externaliserende problemen zoals agressie, wanneer de klachten ernstiger zijn, bij suïcidaliteit en wanneer het gezin ernstig uit balans is.

Gezinsaanpak van levensbelang

De belastbaarheid van gezinnen met kinderen met psychiatrische problematiek moet goed in de gaten gehouden worden en waar nodig versterkt worden. Mogelijk kunnen opnames van jeugdigen na een acute beoordeling voorkomen worden wanneer de beoordeling zo veel mogelijk thuis wordt gedaan en een systeem georiënteerde aanpak wordt gekozen.

Lees het volledige artikel Predictors of voluntary and compulsory admissions after psychiatric emergency consultation in youth.