Nieuws

Nieuws van Youz

11 april 2019

regulier-youz-voorheen+jutters.png

Vanaf juli 2019 sluit de Albatros haar deuren als klinische groepspsychotherapie afdeling voor jongeren met persoonlijkheidsproblematiek en trauma. Youz, voorheen De Jutters, blijft zich innoveren en ziet mogelijkheden deze jongeren intensief ambulant te behandelen, naar de nieuwste inzichten. De huidige tien cliënten (16-23 jaar) vervolgen de behandeling volgens deze nieuwe methode, of sluiten de behandeling zoals gepland af. De klinische capaciteit (bedden) blijft beschikbaar voor een andere doelgroep.

Beter worden doe je thuis werkt

De Albatros is een (dag)klinische groepspsychotherapie afdeling waar jongeren met persoonlijkheidsproblematiek en trauma worden behandeld. We kregen echter de afgelopen jaren steeds minder aanmeldingen, waardoor de voor de Albatros belangrijke groepsdynamica minder goed tot stand kwam. Een direct gevolg van het beleid van Beter worden doe je thuis (meer kinderen zo(veel) mogelijk thuis laten opgroeien) steeds meer effect heeft. We kunnen steeds beter met intensieve ambulante behandeling jongeren op maat die hulp bieden die zij en hun gezinnen zo hard nodig hebben. Een klinische opname, waardoor het dagelijks leven werd doorbroken is daardoor niet (meer) nodig.

We willen benadrukken dat we de Albatros niet sluiten om te bezuinigen of vanwege personeelstekort. Daarnaast is het geen gevolg van de invoering van de Jeugdwet. Enerzijds omdat we voor de invoering van de Jeugdwet al een afname zagen van het aantal aanmeldingen. Anderzijds heeft de gemeente Den Haag geen budgetplafond.

Behandeling volgens de laatste inzichten

De Albatros neemt afscheid van haar effectief gebleken klinische groepspsychotherapie methode, maar met alle vertrouwen in de beste behandeling voor jongeren met persoonlijkheidsproblematiek en trauma volgens intensieve ambulante behandeling.

Voorgenomen besluit

Het is een voorgenomen besluit van het bestuur van Youz om de Albatros te sluiten. Dit besluit wordt echter nog voorgelegd aan de interne medezeggenschapsorganen.