Nieuws

Nieuws van Youz

04 februari 2020

regulier_poli+goede+zorg.jpg

Chronische vermoeidheid, hoofdpijn, buikpijn… Al vervelend genoeg, maar wat als de (huis)arts geen lichamelijke oorzaak kan vinden? Om kinderen en tieners met aanhoudende lichamelijke klachten een lang ziekenhuistraject te besparen, heeft HMC het spreekuur ‘Samen’ in het leven geroepen. Kinderartsen en –psychologen werken er sámen. Het spreekuur ‘Samen’ is er voor kinderen van 6 tot en met 17 jaar.

Altijd pijn hebben of moe zijn kan een behoorlijke impact hebben op het leven van een kind of puber. Ze liggen met buikpijn in bed, sporten lukt niet meer vanwege de hoofdpijn of ze zijn zó moe, dat ouders zich genoodzaakt voelen ze ziek te melden op school. Een oplossing is soms moeilijk te vinden, zeker als door de (huis)arts geen lichamelijke oorzaak kan worden gevonden voor de klachten.

Maartje van den Berg is kinderarts bij Haaglanden Medisch Centrum (HMC). ,,In onze poli zie ik veel ouders met kinderen die al tijden kampen met chronische pijn of vermoeidheid”, vertelt ze. ,,Wanneer daar geen duidelijke somatische oorzaak voor is, spreken we van SOLK: somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten.”

Om kinderen een lang ziekenhuistraject met allerlei lichamelijke onderzoeken te besparen, richtte Van den Berg samen met jeugdartsen én psychologen het spreekuur ‘Samen’ op. De eerste intakes hebben afgelopen maand plaatsgevonden. ,,Zo’n intake wordt verricht door een kinderarts én psycholoog”, legt Van den Berg uit. ,,Omdat lichaam en geest met elkaar in verbinding staan, ligt de focus tijdens ons spreekuur op allebei.” Kinder- en jeugdpsycholoog Sophie Ebbeler vult aan. ,,Een kind kan zoveel last hebben van chronische klachten, dat hij of zij niet meer met vriendjes kan afspreken of weg blijft van school. Andersom heeft het lichaam ook invloed op wat een kind voelt en denkt. Een vervelende gebeurtenis, angsten op school of een scheiding bijvoorbeeld, kunnen lichamelijke klachten in stand houden of verergeren. In ons spreekuur hebben we daar veel aandacht voor.”

Na het spreekuur ‘Samen’ brengen de arts en psycholoog de klachten in kaart en maken ze een behandelvoorstel, dat ze voorleggen aan de ouders en het kind. ,,Het ene kind zal baat hebben bij fysiotherapie, terwijl we een ander doorverwijzen naar een psycholoog of coach voor verdere begeleiding”, legt Maartje uit. ,,Als het nodig is overleggen we – uiteraard met toestemming van ouders – met de
jeugdarts. Die kan het kind helpen bij verminderen van schoolverzuim. We hebben een breed netwerk kunnen opzetten met partners, waaronder het Juliana Kinderziekenhuis, Jeugdgezondheidszorg, Youz en Basalt. Door de korte lijntjes die we met andere organisaties en instanties hebben, wordt naar hen verwijzen makkelijker. Het doel is dat we kinderen met aanhoudende lichamelijke klachten sneller helpen.”

(Foto en artikel HMC)