Veranderingen jeugdzorg

De gemeenten zijn verantwoordelijk voor alle jeugdhulp (tot 18 jaar), inclusief de jeugd-ggz. Ouders kunnen met hun kinderen ook bij wijkteams in hun eigen gemeente terecht.

Voor ouders

Behandelingen en onderzoeken voor kinderen tot 18 jaar (inclusief medicijnen) worden vergoed door de gemeente. Heb je een kind boven de 18 jaar? Dan moet hij/zij verzekerd zijn bij een zorgverzekeraar. Je hebt wel een verwijzing nodig van de huisarts of een jeugdarts. Je kunt als ouder met het kind ook bij een wijkteam terecht.

Voor verwijzers

Huisartsen en andere jeugdspecialisten kunnen kinderen en jongeren met psychische of psychiatrische problemen direct naar ons verwijzen. Wij hebben met alle jeugdzorgregio's waar wij gevestigd zijn afspraken over bekostiging van de zorg. Dit betekent dat wij altijd passende hulp kunnen bieden aan kinderen die in de desbetreffende regio's wonen.

Je kunt jouw patiënten ook verwijzen naar een (jeugd)wijkteam in jouw gemeente. Binnen een jeugdwijkteam werken verschillende professionals met een achtergrond in de geestelijke gezondheidszorg of in de jeugd opvoedhulp.

Voor gemeenten

Wij helpen je graag bij het invullen van de verantwoordelijkheid voor de jeugd-ggz. Met onze verschillende specialismen helpen wij kinderen met psychische of psychiatrische problematiek binnen de kaders die jij ontwikkelt.

Neem bij vragen contact op met één van onze accountmanagers.