Veranderingen jeugdzorg

De gemeenten zijn verantwoordelijk voor alle jeugdhulp (tot 18 jaar), inclusief de jeugd-ggz. Ouders kunnen met hun kinderen ook bij wijkteams in hun eigen gemeente terecht.

Voor ouders

Behandelingen en onderzoeken voor kinderen tot 18 jaar (inclusief medicijnen) worden vergoed door de gemeente. Heeft u een kind boven de 18 jaar? Dan moet hij/zij verzekerd zijn bij een zorgverzekeraar. U heeft wel een verwijzing nodig van uw huisarts of een jeugdarts. U kunt als ouder met uw kind ook bij een wijkteam terecht.

Voor verwijzers

Huisartsen en andere jeugdspecialisten kunnen kinderen en jongeren met psychische of psychiatrische problemen direct naar ons verwijzen. Wij hebben met alle jeugdzorgregio's waar wij gevestigd zijn afspraken over bekostiging van de zorg. Dit betekent dat wij altijd passende hulp kunnen bieden aan kinderen die in de desbetreffende regio's wonen.

U kunt uw patiënten ook verwijzen naar een (jeugd)wijkteam in uw gemeente. Binnen een jeugdwijkteam werken verschillende professionals met een achtergrond in de geestelijke gezondheidszorg of in de jeugd opvoedhulp.

Voor gemeenten

Wij helpen u graag bij het invullen van de verantwoordelijkheid voor de jeugd-ggz. Met onze verschillende specialismen helpen wij kinderen met psychische of psychiatrische problematiek binnen de kaders die u ontwikkelt.

Neem bij vragen contact op met één van onze accountmanagers.