Jeugdpsychiatrie in wijkteams

Ouders en kinderen kunnen ook terecht bij een wijkteam met verschillende vragen en problemen. In de meeste wijkteams werken medewerkers van Youz. Deze medewerker kan snel bepalen of een kind een psychische of psychiatrische stoornis heeft en eventueel zelf kort behandelen. Indien specialistische zorg nodig is schakelen wij onze collega-behandelaren in op verschillende locaties.

Uitgangspunten zijn:

  • Het ondersteunen in het zelf oplossen van problemen
  • Het sociale netwerk verstevigen van het gezin

Daarbij hanteren we in een wijkteam het principe: één gezin, één plan en één regisseur, waarbij een gezinsregisseur toeziet op het geheel.

Voor ouders

Vragen over een jeugdwijkteam binnen jouw gemeente stel je aan de gemeente waarin jouw kind woont.

Voor gemeenten

Heb je vragen over ons zorgaanbod? Neem contact op met één van onze accountmanagers.