KAIRO

KAIRO is een onderwijs-/ trainings- begeleidingsprogramma voor jongeren / jong volwassenen van 16 tot 24 jaar met autisme, dat het Leo Kannerhuis in samenwerking met ROC Rijn IJssel aanbiedt. Jongeren met autisme die eindexamen doen in het voortgezet (speciaal) onderwijs en willen doorstromen naar het middelbaar beroepsonderwijs bij ROC Rijn IJssel kunnen bij KAIRO terecht.  KAIRO is er ook voor jongeren met autisme die zijn uitgevallen in het middelbare beroepsonderwijs, bijvoorbeeld omdat de opleiding niet goed past bij hun mogelijkheden of omdat de opleiding onvoldoende begeleiding biedt. Als zij opnieuw hun opleiding willen vervolgen of een andere opleiding willen gaan volgen bij ROC Rijn IJssel kunnen zij aangemeld worden voor KAIRO.

KAIRO biedt een intensief trainingsprogramma aan, waarin deelnemers voorafgaand aan de start op het MBO worden voorbereid op het vervolgonderwijs. De trainingsfase van KAIRO voor de start op het MBO omvat 8 weken waarin gedurende 2 trainingsdagen een aantal trainingen wordt aangeboden.

Het trainingsprogramma richt zich op:

  • Het verwerven van inzicht in wat het autisme in de individuele situatie betekent en wat dit voor invloed kan hebben voor de studie op het MBO.
  • Het verwerven van inzicht in de eigen sterke en zwakke kanten en hoe zich dat verhoudt tot de benodigde competenties voor het MBO.
  • Het ontwikkelen van vaardigheden die noodzakelijk zijn voor een succesvolle onderwijs- en beroepscarrière op het MBO en daarna.
  • Het opheffen van blokkades in de persoonlijkheidsontwikkeling, gericht op een beter functioneren op het MBO.
  • Het begeleiden van studenten bij de transitie van V(S)O naar MBO.

De deelnemers krijgen tevens, vanaf de start van hun opleiding bij het MBO, begeleiding door de ambulant begeleider van KAIRO (vanuit het budget Passend Onderwijs). Deze begeleiding sluit nauw aan bij de vragen die zij hebben over de dagelijkse onderwijspraktijk en de begeleiding grijpt terug op de trainingen in het eerste deel.

Aanmelding voor KAIRO gaat rechtstreeks via secretariaatkairo@leokannerhuis.nl. (dus niet via het algemeen Aanmeldbureau).