paginakop behandeling en verblijf

Pier

Pier

Pier is een afdeling voor jongeren met autisme van 13 tot 21 jaar die vastgelopen zijn op school of binnen andere levensgebieden. Bij de Pier volg je samen met andere jongeren in een groep behandeling gericht op het ontwikkelen/verbeteren van vaardigheden. Je omgeving/gezin wordt betrokken bij de behandeling.

De Pont groep

Jongeren die worden aangemeld bij de Pier starten op de Pont groep. Dit is een wen/opbouwgroep waar jongeren worden voorbereid op de Pier. De Pont groep is 3 ochtenden per week. Maandag, donderdag en vrijdag van 9:30 uur tot 11:00 uur. Op de Pont leren de jongeren de groepsruimte en het personeel van de Pier kennen. Ze wennen er aan om meerdere dagen per week naar de Dr. van Welylaan in Den Haag te komen en in een groep te zijn. Er worden kennismakingsactiviteiten gedaan. Ook worden de modules van de Pier geïntroduceerd. Jongeren worden gekoppeld aan een ambulant gezinsbehandelaar die je gedurende je behandeling begeleid. Deze behandelaar komt ook thuis bij het gezin om te inventariseren welke vragen/doelen er zijn en daar samen mee aan de slag te gaan. Een belangrijk onderdeel hiervan is overdracht van en naar de groepsbehandeling toe. Uit onze ervaring en uit onderzoek weten we dat een behandeling het beste effect heeft als de omgeving van jongeren hierbij betrokken is. We noemen dit soort behandeling ook wel intensief ambulante behandelingen.

Wat leer je bij Pier?

Jongeren die naar de Pier komen, zijn vaak in hun ontwikkeling vastgelopen rondom de schoolgang of op andere levensgebieden. Jongeren lopen tegen verschillende problemen aan, maar de problematiek van alle jongeren op de Pier is grotendeels internaliserend van aard. Zodat de groep zoveel mogelijk bestaat uit gelijkgestemden en dit kan helpen bij het aan jezelf werken. Op de Pier wordt er elke dag van de week gewerkt aan één van vier behandel modules:

  • Sociale vaardigheden
  • Gevoelenstraining
  • Psycho-educatie Autisme
  • Non-verbale groepstherapie

Naast het groepsaanbod, zijn er behandelafspraken voor of na het Pier programma. Elke week heb je een afspraak voor een mentorgesprek met je ambulant behandelaar. Deze komt ook ongeveer twee-wekelijks bij jullie thuis. Daarnaast heeft elke jongere individuele non-verbale therapie: psycho-motoretherapie (PMT) of Beeldende Therapie (BT). Daarnaast kunnen er op indicatie nog individuele behandelgesprekken (IB) en/of medicatie-consulten plaats vinden. Ouders maken altijd kennis met de ouderbegeleider van de afdeling en bij volgen bij indicatie ouderbegeleiding (ongeveer tweewekelijks). Daarnaast is er met elk gezin een kennismaking systeemtherapie en kan dit op indicatie worden ingezet (ongeveer tweewekelijks).

School/dagbesteding

Naast alle behandelafspraken hebben jongeren een dagbesteding, meestal school, waar zij hun belasting opbouwen en geleerde vaardigheden verder kunnen oefenen/toepassen. De Pier kan met elke school samenwerken en jongeren begeleiden bij schoolopbouw of andere knelpunten. Indien nodig kan er vanuit de Pier meegedacht worden over toeleiding naar de vso school op het terrein van Youz aan de Dr. van Welylaan. Dit is niet vanzelfsprekend en verloopt via een aparte aanmeldprocedure van de school zelf.

Hoe ziet een behandeltraject op de Pier eruit?

Een behandeling bij Pier duurt ongeveer een half jaar (exclusief de tijd op de Pont groep). Je komt daarvoor vier middagen (maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 12:00 tot 15:00 uur) in de week naar Youz. De behandeling op de Pier wordt na 6 weken (kennismakingsfase), halverwege en na een half jaar geëvalueerd met de jongere, ouders, het behandelteam en de verwijzer (intern of extern). Omdat een Pier behandeling een afgebakend traject is, blijft de verwijzer gedurende op deze manier geïnformeerd. Na afloop van de Pier behandeling gaat de zorg terug naar de verwijzer. 

Wie werken er bij Pier?

De Pier groep wordt begeleid door ambulant behandelaren. Het behandelteam van de Pier bestaat verder uit een gz-psycholoog/regiebehandelaar, twee non-verbale therapeuten (PMT en BT), een ouderbegeleider, een systeemtherapeut en een kinder- en jeugdpsychiater.


Praktische zaken

  • De behandeling duurt ongeveer een half jaar, exclusief de tijd op de Pont.
  • We bieden een middagprogramma (maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag) van 12:00-15:00 uur. De Pont is de ochtenden (maandag, donderdag en vrijdag) van 9:30-11:00 uur.
  • Groepsbehandeling voor jongeren in combinatie met begeleiding thuis en op school/dagbesteding.
  • De groepsbehandeling vindt plaats op de locatie Dr. van Welylaan in Den Haag.
  • Verwijzing kan zowel intern vanuit Youz als extern vanuit andere GGZ-organisaties.
  • De verwijzer blijft tijdens behandeling betrokken en pakt de behandeling (indien nodig) na afronding van de Pier weer op.