Angststoornis bij kinderen

Angststoornis bij kinderen

Durft uw kind niet alleen te slapen of is het erg bang in het donker? Dan hoeft u zich niet direct zorgen te maken. Angst bij kinderen komt regelmatig voor en is soms een reactie op een bepaalde, heftige, gebeurtenis. Maar soms neemt de angst extreme vormen aan en vormt het een belemmering in het dagelijks leven. Dan heeft uw kind mogelijk een angststoornis. Youz helpt om uw angstige kind weer blij en gelukkig te maken.

Angstig kind

10% van de Nederlanders heeft ooit in zijn leven last van een angststoornis. Het komt vaker voor bij vrouwen dan bij mannen. Ook bij kinderen en jongeren komen angststoornissen vaak voor. Uw kind is dus niet de enige. Sterker nog, het komt vaker voor dan eerst werd gedacht. Weet ook dat met de juiste behandeling en professionele hulp een angststoornis goed te behandelen is.

Angst is een emotie die waarschuwt voor reëel gevaar. Bij een angststoornis is dit waarschuwingssysteem ontregeld. Wanneer uw kind angstig blijft voor situaties die niet gevaarlijk zijn en dit een belemmering vormt, kan er sprake zijn van een angststoornis. We spreken van een angststoornis bij kinderen als de angst het leven zodanig beheerst dat zij of hun omgeving daaronder gaan lijden. Kinderen of jongeren zijn dan onnodig of bovenmatig angstig en kan het hele leven van uw kind gaan beheersen. Ze beginnen situaties te vermijden, waardoor zij niet leren dat iets in feite niet gevaarlijk is. Het kost veel tijd, verstoort het normale leven en gaat ten koste van andere belangrijke zaken zoals de school- en de gezinssituatie. Het gevolg is dat de angst toeneemt en de beperkingen groter worden. Het is belangrijk dat uw kind behandeld wordt voor zijn of haar angsten.

Symptomen van angststoornis kind

Iedereen is wel eens bang. Angst voelen heeft namelijk een belangrijke functie: het lichaam vertelt dat er mogelijk gevaar dreigt. Om te bepalen of uw kind een angststoornis heeft, moet er gelet worden op symptomen van angststoornis die veelvuldig en langdurig voorkomen.

Oorzaken angststoornis kind

Of uw kind een angststoornis ontwikkelt hangt af van een samenspel van beschermende factoren en risicofactoren. Deze factoren kunnen te maken hebben met karaktereigenschappen van uw kind, maar ook met de omgeving waarin zij opgroeien.

Verband depressie en angst

We zien daarnaast dat er een sterk verband bestaat tussen depressie en angst bij kinderen:

  • Op jongere leeftijd is vaak sprake van alleen angst of depressie.
  • Onderzoek laat zien dat angst vaak een voorloper van depressie kan zijn.
  • Kinderen met zowel angst als een depressie zijn vaak ouder.

Youz is specialist op het gebied van angstige kinderen. Hebben u en uw kind hulp nodig? Meld uw kind bij ons aan.

Angststoornis kind test

Twijfelt u of uw kind ‘gewoon’ angstig is of dat er meer aan de hand is? Online zijn er allerlei tests te vinden over angststoornissen bij kinderen. Door zo’n test te doen kunt u een indicatie krijgen over of uw kind een angststoornis heeft. Deze testen zijn geen diagnose. We merken dat bijvoorbeeld veel bezorgde ouders de uitkomst van de angststoornistest wel beschouwen als diagnose, maar dat is onwenselijk en onjuist! Je maakt je door zo'n uitkomst alleen maar meer zorgen. Alleen een behandelaar van een specialistische instelling kan een diagnose stellen.

Voorbeelden van vragen die doorgaans voorkomen in de angst tests voor kinderen:

  • Vindt uw kind het moeilijk om tot rust te komen als hij of zij door iets overstuur is geraakt?
  • Kan uw kind zich moeilijk ontspannen?
  • Is uw kind overmatig bezorgd?
  • Ziet u dat uw kind zich moeilijk kan concentreren op spelletjes en dichtbij u wil blijven?

Als u deze vragen met 'ja' kunt beantwoorden, hoeft het niet zo te zijn dat er sprake is van een angststoornis. Bespreek het resultaat van de angststoornistest op internet met de huisarts. Deze kan u en uw kind eventueel doorverwijzen naar onze specialisten.

Ook onze Informatieservice staat u graag te woord.

Omgaan met angst

Hieronder hebben we een aantal praktische tips over omgaan met angst op een rijtje gezet.

Neem het serieus

Neem angst serieus; uw eigen angst maar ook de angst van een ander. Lach het niet weg. Kinderen moeten voelen dat ze bang mogen zijn. Uitspraken als ‘Stel je niet aan!’ helpen een kind niet om te leren omgaan met angst. Als uw kind het gevoel van veiligheid kwijt is, moet dat opnieuw worden opgebouwd.

Troosten

Troost uw kind. Een kind heeft het nodig om getroost te worden. Stel het dus gerust. Vertel dat u ook wel eens bang bent geweest en dat de angst overgaat.

Praten over angst

Praat over de angst. Erover praten met elkaar is een belangrijke eerste stap. Waarom is uw kind bang? Wat voelt het precies? Door erover te praten kunt u wat meer overzicht scheppen. Het helpt het kind of de jongere om met iets meer afstand naar de angst te kijken.

Kleine kinderen hebben vaak de hulp van hun ouders nodig om hun angsten te verwoorden. Kinderen kunnen angst ook uiten tijdens het spelen of in hun tekeningen en dat kan dan een aanknopingspunt vormen om erover te praten. Doe dit liever overdag dan 's avonds voor het slapen gaan.

Help met kleine stappen

Situaties of plekken vermijden is niet goed, wees er daarom alert op dat dat niet gebeurt. Help uw kind de angst te overwinnen. Het standpunt: 'hij moet er gewoon even doorheen' werkt averechts. Uw kind kan hierdoor nog banger worden. U kunt geleidelijk ervaringen aanbieden waardoor zijn of haar angst zal afnemen. Is uw kind bang voor dieren? Leest u dan eerst eens wat boekjes over dieren. De volgende stap is om een keer samen naar een kinderboerderij te gaan, om vanaf veilige afstand de dieren te bekijken. Bij een volgend bezoek wil uw kind misschien al wat dichterbij komen. En na een paar bezoeken durft uw kind het dier misschien wel te aaien.

Toon vertrouwen

Bied uw kind hulp. Een kind een knuffel geven als het angstig is en troosten wanneer het overstuur is, is altijd goed. Maak uw kind duidelijk dat het altijd op u kan rekenen. Zo vergroot u zijn gevoel van veiligheid. Loop niet weg!

Geef informatie

Een goed hulpmiddel bij het overwinnen van angst is het geven van informatie aan een kind. Dit neemt heel wat onzekerheid weg. Een kind kan zo zelf leren redeneren of angst reëel is.

Leer uw kind dat angst ook over gaat. U kunt uw kind leren om voor zijn angsten zelf oplossingen te vinden. Als een kind bang is in het donker, kunt u het leren hoe het licht aan gaat. Als u weet hoe een kind in een bepaalde situatie zijn angst onder controle weet te houden, kan het misschien helpen om dit hulpmiddeltje ook in een andere situatie te gebruiken.

Geef complimenten

U kunt uw kind steunen als het last heeft van angst. Benadruk positieve dingen, en benoem wat er goed gaat, geef complimentjes. Een kind of de jongere heeft er veel aan als u vertelt waar u trots op bent.

Behandeling angststoornis

Ouders worden nauw betrokken bij de angststoornis behandeling. U krijgt van ons de nodige begeleiding en aanwijzingen hoe u het beste met uw kind en zijn of haar problematiek om kunt gaan. Vaak zijn ouders erg blij met deze handvatten en ziet het gezin na de succesvol afgeronde therapie weer vol vertrouwen de toekomst tegemoet.

De angststoornis behandeling kan bestaan uit individuele therapie, zoals bijvoorbeeld cognitieve gedragstherapie, of groepstherapie. In sommige gevallen past non-verbale therapie zoals speltherapie, beter bij een kind of jongere. Daarnaast is er ook online hulp beschikbaar. Soms zijn er medicijnen nodig als ondersteuning van de behandeling angststoornis.

Vindt u het lastig om te beoordelen of het gedrag van uw kind normaal is? In Zuid-Holland werken gespecialiseerde hulpverleners die u kunnen helpen met uw vraag. Speciaal voor jonge kinderen hebben wij een expertisecentrum voor kinderen van 0 to 6 jaar in Zuid-Holland. Daar werken gespecialiseerde hulpverleners die u kunnen helpen met uw vraag. Het expertiseteam is gespecialiseerd in de problemen van jonge kinderen, ook bij angst.

Pak de angst aan en zoek hulp. Hoe eerder, des te makkelijker de behandeling is. Hierdoor zit uw kind weer lekkerder in zijn of haar vel.