paginakop angsstoornis sub

Kind met angst

Kind met angst

Durft jouw kind niet alleen te slapen of is het erg bang in het donker? Dan hoef je jezelf niet direct zorgen te maken. Angst bij kinderen komt regelmatig voor en is soms een reactie op een bepaalde, heftige, gebeurtenis. Maar soms neemt de angst extreme vormen aan en vormt het een belemmering in het dagelijks leven. Dan heeft jouw kind mogelijk een angststoornis. Youz helpt om je angstige kind weer blij en gelukkig te maken.

Angstig kind

Tien procent van de Nederlanders heeft ooit in zijn leven last van een angststoornis. Het komt vaker voor bij vrouwen dan bij mannen. Ook bij kinderen en jongeren komen angststoornissen vaak voor. Je kind is dus niet de enige. Sterker nog, het komt vaker voor dan eerst werd gedacht. Weet ook dat met de juiste behandeling en professionele hulp een angststoornis goed te behandelen is.

Angst is een emotie die waarschuwt voor reëel gevaar. Bij een angststoornis is dit waarschuwingssysteem ontregeld. Wanneer je kind angstig blijft voor situaties die niet gevaarlijk zijn en dit een belemmering vormt, kan er sprake zijn van een angststoornis. We spreken van een angststoornis bij kinderen als de angst het leven zodanig beheerst dat zij of hun omgeving daaronder gaan lijden. Kinderen of jongeren zijn dan onnodig of bovenmatig angstig en dat kan het hele leven van jouw kind gaan beheersen. Ze beginnen situaties te vermijden, waardoor zij niet leren dat iets in feite niet gevaarlijk is. Het kost veel tijd, verstoort het normale leven en gaat ten koste van andere belangrijke zaken zoals de school- en de gezinssituatie. Het gevolg is dat de angst toeneemt en de beperkingen groter worden. Het is belangrijk dat je kind behandeld wordt voor zijn of haar angsten.

Symptomen van angststoornis kind

Iedereen is wel eens bang. Angst voelen heeft namelijk een belangrijke functie: het lichaam vertelt dat er mogelijk gevaar dreigt. Om te bepalen of je kind een angststoornis heeft, moet er gelet worden op symptomen van angststoornis die veelvuldig en langdurig voorkomen.

Oorzaken angststoornis kind

Of je kind een angststoornis ontwikkelt hangt af van een samenspel van beschermende factoren en risicofactoren. Deze factoren kunnen te maken hebben met karaktereigenschappen van jouw kind, maar ook met de omgeving waarin hij of zij opgroeit.

Verband depressie en angst

We zien daarnaast dat er een sterk verband bestaat tussen depressie en angst bij kinderen:

  • Op jongere leeftijd is vaak sprake van alleen angst of depressie.
  • Onderzoek laat zien dat angst vaak een voorloper van depressie kan zijn.
  • Kinderen met zowel angst als een depressie zijn vaak ouder.

Youz is specialist op het gebied van angstige kinderen. Hebben jij en je kind hulp nodig? Meld je kind bij ons aan.

Angststoornis kind test

Twijfel je of jouw kind ‘gewoon’ angstig is of dat er meer aan de hand is? Online zijn er allerlei tests te vinden over angststoornissen bij kinderen. Door zo’n test te doen kan je een indicatie krijgen of jouw kind een angststoornis heeft. Deze testen zijn geen diagnose. We merken dat bijvoorbeeld veel bezorgde ouders de uitkomst van de angststoornistest beschouwen als diagnose, maar dat is onwenselijk en onjuist! Je maakt je door zo'n uitkomst alleen maar meer zorgen. Alleen een behandelaar van een specialistische instelling kan een diagnose stellen.

Voorbeelden van vragen die doorgaans voorkomen in de angst tests voor kinderen:

  • Vind je kind het moeilijk om tot rust te komen als hij of zij door iets overstuur is geraakt?
  • Kan jouw kind zich moeilijk ontspannen?
  • Is je kind overmatig bezorgd?
  • Zie je dat jouw kind zich moeilijk kan concentreren op spelletjes en dichtbij je wil blijven?

Als je deze vragen met 'ja' kunt beantwoorden, hoeft het niet zo te zijn dat er sprake is van een angststoornis. Bespreek het resultaat van de angststoornistest op internet met de huisarts. Deze kan je en jouw kind eventueel doorverwijzen naar onze specialisten.

Ook onze Informatieservice staat je graag te woord.

Omgaan met angst

Hieronder hebben we een aantal praktische tips over omgaan met angst op een rijtje gezet.

Neem het serieus

Neem angst serieus; jouw eigen angst maar ook de angst van een ander. Lach het niet weg. Kinderen moeten voelen dat ze bang mogen zijn. Uitspraken als ‘Stel je niet aan!’ helpen een kind niet om te leren omgaan met angst. Als jouw kind het gevoel van veiligheid kwijt is, moet dat opnieuw worden opgebouwd.

Troosten

Troost je kind. Een kind heeft het nodig om getroost te worden. Stel het dus gerust. Vertel dat jij ook wel eens bang bent geweest en dat de angst overgaat.

Praten over angst

Praat over de angst. Erover praten met elkaar is een belangrijke eerste stap. Waarom is je kind bang? Wat voelt het precies? Door erover te praten kun jij wat meer overzicht scheppen. Het helpt het kind of de jongere om met iets meer afstand naar de angst te kijken.

Kleine kinderen hebben vaak de hulp van hun ouders nodig om hun angsten te verwoorden. Kinderen kunnen angst ook uiten tijdens het spelen of in hun tekeningen en dat kan dan een aanknopingspunt vormen om erover te praten. Doe dit liever overdag dan 's avonds voor het slapen gaan.

Help met kleine stappen

Situaties of plekken vermijden is niet goed, wees er daarom alert op dat dat niet gebeurt. Help jouw kind de angst te overwinnen. Het standpunt: 'hij moet er gewoon even doorheen' werkt averechts. Je kind kan hierdoor nog banger worden. Je kunt geleidelijk ervaringen aanbieden waardoor zijn of haar angst zal afnemen. Is jouw kind bang voor dieren? Lees je dan eerst eens wat boekjes over dieren. De volgende stap is om een keer samen naar een kinderboerderij te gaan, om vanaf veilige afstand de dieren te bekijken. Bij een volgend bezoek wil je kind misschien al wat dichterbij komen. En na een paar bezoeken durft jouw kind het dier misschien wel te aaien.

Toon vertrouwen

Bied jouw kind hulp. Een kind een knuffel geven als het angstig is en troosten wanneer het overstuur is, is altijd goed. Maak je kind duidelijk dat het altijd op jou kan rekenen. Zo vergroot je zijn gevoel van veiligheid. Loop niet weg!

Geef informatie

Een goed hulpmiddel bij het overwinnen van angst is het geven van informatie aan een kind. Dit neemt heel wat onzekerheid weg. Een kind kan zo zelf leren redeneren of angst reëel is.

Leer je kind dat angst ook over gaat. Jij kunt je kind leren om voor zijn angsten zelf oplossingen te vinden. Als een kind bang is in het donker, kun je het leren hoe het licht aan gaat. Als je weet hoe een kind in een bepaalde situatie zijn angst onder controle weet te houden, kan het misschien helpen om dit hulpmiddeltje ook in een andere situatie te gebruiken.

Geef complimenten

Jij kunt jouw kind steunen als het last heeft van angst. Benadruk positieve dingen en benoem wat er goed gaat; geef complimentjes! Een kind of de jongere heeft er veel aan als je vertelt waar jij trots op bent.

Behandeling angststoornis

Ouders worden nauw betrokken bij de angststoornis behandeling. Je krijgt van ons de nodige begeleiding en aanwijzingen hoe je het beste met jouw kind en zijn of haar problematiek om kunt gaan. Vaak zijn ouders erg blij met deze handvatten en ziet het gezin na de succesvol afgeronde therapie weer vol vertrouwen de toekomst tegemoet.

De angststoornis behandeling kan bestaan uit individuele therapie, zoals bijvoorbeeld cognitieve gedragstherapie, of groepstherapie. In sommige gevallen past non-verbale therapie zoals speltherapie, beter bij een kind of jongere. Daarnaast is er ook online hulp beschikbaar. Soms zijn er medicijnen nodig als ondersteuning van de behandeling angststoornis.

Vind je het lastig om te beoordelen of het gedrag van jouw kind normaal is? Speciaal voor jonge kinderen hebben wij een expertisecentrum voor kinderen van 0 to 6 jaar in Zuid-Holland. Daar werken gespecialiseerde hulpverleners die je kunnen helpen met jouw vraag. Het expertiseteam is gespecialiseerd in de problemen van jonge kinderen, ook bij angst.

Pak de angst aan en zoek hulp. Hoe eerder, des te makkelijker de behandeling is. Hierdoor zit je kind weer lekkerder in zijn of haar vel.