paginakop sub Autisme Spectrum Stoornis (ASS)

Autisme symptomen

Autisme symptomen

Autisme uit zich bij iedereen op een eigen, unieke manier. Specifieke eigenschappen van kinderen met autisme zijn juist versterkt of verzwakt. De kenmerken van een autistisch kind zijn veelal dat het kind een zeer goed oog voor detail heeft, dat het eerlijk en direct is, maar dat het moeite heeft met het houden van overzicht en het onderhouden van sociale contacten. Daarnaast heeft een autistisch kind vaak een beperkt aantal interesses.

Eén procent van de kinderen en jongeren in Nederland heeft een vorm van autisme. Dat zie je niet aan de buitenkant, maar de ontwikkelingsstoornis heeft een grote invloed op het leven van een kind en op het gezin.

Symptomen autisme kind (0-24 maanden)

De Nederlandse Vereniging voor Autisme noemt de onderstaande kenmerken van autisme als indicatie om verder onderzoek te doen.

Symptomen van autisme bij jouw baby of peuter kunnen zijn:

 • brabbelt niet bij 12 maanden
 • Heeft geen interesse in andere mensen bij 12 maanden
 • Lacht niet naar anderen bij 12 maanden
 • Reageert niet wanneer hij of zij wordt toegesproken bij 12 maanden
 • Maakt geen gebaren (wijzen, zwaaien) bij 12 maanden
 • Maakt nog geen functioneel gebruik van woorden bij 18 maanden
 • Gebruikt nog niet spontaan 2-woordzinnen bij 24 maanden

PDD-NOS kenmerken kind en jongere

Kinderen met PDD-NOS kunnen opvallen door:

 • onhandig en angstig gedrag in sociale situaties
 • weinig begrip en gebruik van non-verbale signalen (oogcontact, gelaatsexpressie, lichaamshouding)
 • het niet of nauwelijks leren van sociale ervaringen
 • het ontbreken van wederkerigheid in contacten
 • een eenzame, gesloten indruk maken
 • zich angstig tonen voor veranderingen
 • fanatiek vast houden aan bepaalde routines
 • zich koppig en driftig uiten (ingegeven door angst)
 • een eenzijdige belangstelling tonen
 • rigide en dwangmatige gedragspatronen ontwikkelen
 • overgevoeligheid voor zintuiglijke prikkels
 • of juist weinig gevoeligheid voor geluiden, beelden, temperaturen of aanrakingen
 • een trage taalontwikkeling
 • eigenaardig taalgebruik wat niet past bij de leeftijd
 • taal in alle gevallen letterlijk nemen
 • een onhandige, stijve motoriek

Deze typische PDD-NOS kenmerken hoeven niet bij alle kinderen met PDD-NOS voor te komen. Kinderen en jongeren met deze ontwikkelingsstoornis kunnen onderling sterk verschillen in de ernst van de kernproblemen en het aantal en de ernst van de bijkomende problemen.

Asperger kenmerken kind en jongere

Naast een normale tot hoge intelligentie, zien we bij kinderen en jongeren met Asperger vaak de volgende kenmerken:

 • moeite hebben met het aangaan en onderhouden van contacten en vriendschappen
 • moeite hebben om een gesprekspartner recht in de ogen te kijken
 • moeite hebben met het uiten van en omgaan met emoties (bijvoorbeeld niet kunnen inschatten of iets als grap of serieus bedoeld is)
 • gebrek aan empathie (inlevingsvermogen)
 • moeite hebben met het begrijpen van sociale regels en non-verbale communicatie
 • monotone stem en een weinig expressieve gelaatsuitdrukking
 • zich afsluiten van de buitenwereld
 • een fascinatie met onderwerpen of interesses die afwijkend zijn in intensiteit of soort (preoccupaties)
 • motorische onhandigheid (houterig) en coördinatieproblemen
 • overgevoeligheid voor geluiden, geuren of aanrakingen