paginakop sub Autisme Spectrum Stoornis (ASS)

Autisme symptomen

Autisme symptomen

Met autisme bedoelen we autisme-spectrumstoornis (ASS). Vroeger werd er onderscheid gemaakt tussen verschillende soorten autisme: klassiek autisme, Asperger en PDD-NOS. Deze onderverdeling wordt steeds meer losgelaten.

Autisme: voor iedereen anders

Bij kinderen, jongeren en volwassenen met autisme verloopt de informatieverwerking in de hersenen op een andere manier. Daardoor hebben ze vaak moeite om sociale situaties goed in te schatten en vinden ze het lastig om met veranderingen om te gaan. Andere dingen kunnen juist weer heel gemakkelijk zijn zoals het heel nauwkeurig werken of het snel kunnen zien van details.

Lang werd gedacht dat autisme een levenslange aandoening was, maar steeds meer wetenschappers vinden het beeld van autisme als levenslange onveranderlijke aandoening te zwart-wit. Het is een ontwikkelingsstoornis, het beloop is niet altijd goed te voorspellen. Als de diagnose al op de kinderleeftijd gesteld is, kan een kind zich zo ontwikkelen dat in de loop van de puberteit eigenlijk niet meer gesproken kan worden van autisme. Ook kan een kind in de puberteit of de volwassenheid pas vastlopen en dan de diagnose krijgen. En tenslotte kan een jongere in de loop van de puberteit een andere psychiatrische aandoening dan het oorspronkelijke autisme krijgen.

Autisme uit zich bij iedereen anders. Wat iemand lastig vindt of waar iemand juist goed in is, verschilt per persoon. Wel hebben alle mensen met autisme met elkaar gemeen dat ze moeite hebben om andere mensen goed te begrijpen en aan te voelen. Omdat ze moeite hebben met overzicht en het onderscheid tussen betekenisvolle hoofd- en bijzaken, hebben ze ook veel behoefte aan vaste patronen en voorspelbaarheid. Mensen met autisme worstelen vaak met gewone alledaagse dingen. Het is daarom belangrijk dat ze leren herkennen welke situaties lastig zijn, signaleren wanneer de stress oploopt en vaardigheden aanleren om met deze situaties en oplopende stress om te gaan.

We weten niet precies hoeveel mensen met ASS er zijn. Op basis van onderzoeken in binnen- en buitenland lijkt een percentage van 0,7 tot 1 procent van de bevolking aannemelijk.

Algemene kenmerken van autisme

 • Sociale situaties zijn ingewikkeld
  Mensen met autisme kunnen moeite hebben om te begrijpen wat andere mensen bedoelen. Doordat ze taal letterlijk nemen, de toon niet opmerken of non-verbale communicatie (gezichtsuitdrukkingen, gebaren, toon) niet begrijpen. Daarnaast vinden ze het moeilijk om contact met anderen te maken of een gesprek te voeren. Soms hebben ze minder behoefte om interesses te delen. Sociale situaties zijn vaak ingewikkeld. Zo is het voor hen lastig om in te schatten welk gedrag verwacht wordt en kunnen ze ongepast of onhandig reageren.
 • Herhalende vaste gedragspatronen en specifieke interesses
  Mensen met autisme kunnen geobsedeerd bezig zijn met bepaalde voorwerpen, onderwerpen of hobby's. Vaak klampen mensen met autisme zich (angstvallig) vast aan bepaalde gewoonten, volgorde in handelingen, vaste routines en patronen. Zij hebben een angstig en geobsedeerd verlangen naar gelijkblijvendheid en kunnen in paniek raken als er een detail in de omgeving verandert. Ook hebben ze vaak zeer rigide denkpatronen die bescherming bieden tegen teveel prikkels. Mensen met autisme zijn vaak over- of juist ondergevoelig voor zintuigelijke prikkels.

Symptomen autisme kind (0-24 maanden)

De Nederlandse Vereniging voor Autisme noemt de onderstaande kenmerken van autisme als indicatie om verder onderzoek te doen.

Symptomen van autisme bij jouw baby of peuter kunnen zijn:

 • brabbelt niet bij 12 maanden
 • Heeft geen interesse in andere mensen bij 12 maanden
 • Lacht niet naar anderen bij 12 maanden
 • Reageert niet wanneer hij of zij wordt toegesproken bij 12 maanden
 • Maakt geen gebaren (wijzen, zwaaien) bij 12 maanden
 • Maakt nog geen functioneel gebruik van woorden bij 18 maanden
 • Gebruikt nog niet spontaan 2-woordzinnen bij 24 maanden

Autisme en andere psychiatrische problemen

Het is mogelijk dat iemand naast autisme nog een andere psychiatrische probleem heeft. Dit wordt ook wel comorbiditeit of een comorbide stoornis genoemd. Denk bijvoorbeeld aan ADHD, angststoornis, depressie, eetstoornis of oppositioneel gedragsstoornis. Uit onderzoek blijkt dat bij ongeveer 70 procent van de kinderen en jongeren met autisme comorbiditeit voorkomt.