Hulp bij eetstoornissen

Hulp bij eetstoonissen

Voor onze hulpverlening hebben wij een verwijzing nodig. Na aanmelding volgt een intake en met één van onze psychologen. Tijdens dit gesprek bespreken we je ontwikkeling en eetgedrag en ook de situatie binnen jouw gezin. Is er sprake van een eetstoornis, dan volgt een adviesgesprek waarin we toelichten of verder onderzoek of behandeling nodig is. En hoe we je dan kunnen helpen.

Behandeling

Bij de behandeling is het hele gezin betrokken. De behandeling kan bestaan uit individuele therapie zoals cognitieve gedragstherapie of groepsbehandelingen.

Voorkomen van terugval

Tijdens de behandeling staat de motivatie om een gezond eetpatroon te ontwikkelen voortdurend centraal. In de laatste fase van de behandeling gaat de aandacht naar het voorkomen van terugval. De helft van de jongeren herstelt volledig, een kwart verbetert goed en een kwart blijft chronisch ziek en heeft dus langdurige begeleiding nodig. Het duurt vaak lang om nieuw gedrag aan te leren en een gezonde levensstijl vast te houden.

Wacht niet te lang en meld je bij ons aan. Ben je ouder dan 16 jaar, dan heb je geen toestemming van je ouders nodig. Wel een verwijzing van de huisarts of het wijkteam.