paginakop sub Eetstoornis

Hulp bij eetstoornissen

Hulp bij eetstoornissen

Als je bij ons in behandeling wilt hebben wij een verwijzing nodig. Na aanmelding volgt een intakegesprek met één van onze psychologen. Tijdens dit gesprek bespreken we je ontwikkeling en eetgedrag en ook de situatie binnen jouw gezin. Is er sprake van een eetstoornis, dan volgt een adviesgesprek waarin we toelichten of verder onderzoek of behandeling nodig is. En hoe we je dan kunnen helpen.

Behandeling

Bij de behandeling is het hele gezin betrokken. De behandeling kan bestaan uit individuele therapie zoals cognitieve gedragstherapie of groepsbehandelingen.

Voorkomen van een terugval

Tijdens de behandeling staat de motivatie om een gezond eetpatroon te ontwikkelen voortdurend centraal. In de laatste fase van de behandeling gaat de aandacht naar het voorkomen van terugval. De helft van de jongeren herstelt volledig, een kwart verbetert goed en een kwart blijft chronisch ziek en heeft dus langdurige begeleiding nodig. Het duurt vaak lang om nieuw gedrag aan te leren en een gezonde levensstijl vast te houden.

Wacht niet te lang en meld je bij ons aan. Ben je ouder dan 16 jaar, dan heb je geen toestemming van je ouders nodig. Wel een verwijzing van de huisarts of het wijkteam.

Programma Eetstoornis Experts Netwerk 

Eetstoornis Experts Netwerk (ÉÉN) is een nauwe samenwerking tussen de zorgprogramma’s eetstoornissen van Parnassia Groep (Youz en PsyQ) en Emergis op drie locaties: Den Haag, Rotterdam en Goes. Samen bundelen we onze krachten in één zorgprogramma eetstoornissen voor kinderen, jongeren en volwassenen.

Door samen te werken en gebruik te maken van elkaars mogelijkheden, kunnen wij één zorgprogramma eetstoornissen voor kinderen, jongeren en volwassenen aanbieden. We spreken dezelfde taal in de jeugd- en in de volwassenzorg, door gebruik te maken van op elkaar aansluitende behandelmodellen. We bieden groeps- en individuele behandelingen. Zowel ambulant, deeltijd, poliklinisch als klinisch. Voor kinderen en jongeren bieden we family based therapy en meergezinsdagbehandelingen. Voor volwassenen werken we met cognitieve gedragstherapie en bieden we een behandeling voor een langdurige eetstoornis.