Leo Kannerhuis Arnhem

Extra informatie corona maatregelingen

Telefonische of online behandeling

Door de verspreiding van het Corona virus kunnen we je helaas niet meer ontvangen op onze locatie. De Parnassia Groep volgt hierin het beleid van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Als alternatief bieden wij telefonische consultatie of behandelen wij online middels beeldbellen. Zo kunnen we de continuïteit van zorg zoveel mogelijk borgen.

We kunnen ons voorstellen dat de huidige situatie veel vragen bij je oproept over je behandeling of de behandeling van je kind. Stel deze vragen gerust. Ons secretariaat is tussen 8.30 uur en 17.00 uur op werkdagen gewoon bereikbaar. Ook onze behandelaren zijn bereikbaar op hun werkdagen. We denken graag met je mee.

In geval van een spoedsituatie bekijken we samen wat de mogelijkheden zijn.

We hopen je snel weer op onze locatie te kunnen ontvangen.

Leo Kannerhuis Arnhem

Vannuit het behandelcentrum kinderen willen we graag aandacht vragen voor het volgende;

In de zomermaanden komen er binnen de verschillende klinische groepen open plaatsen. Intake- en opnameprocedures hiervoor gaan gewoon door met inachtneming van de RIVM maatregelen. Aanmelding kan via de reguliere procedure. Voor meer informatie kunt u mailen naar j.jansen@leokannerhuis.nl

Voor wie?

In ons behandelcentrum kinderen bieden wij gespecialiseerde autismebehandelingen voor kinderen met autisme én andere psychiatrische en gedragsproblemen van 2 tot en met 12 jaar. Ouders, familie, school betrekken we intensief bij de behandeling.


Waarvoor kan uw kind bij dit behandelcentrum terecht?

Afhankelijk van de specifieke problemen van uw kind volgt uw kind bij ons een deeltijdbehandeling of een klinische behandeling. Bij deeltijdbehandeling volgen kinderen 2 à 3 keer per week van 9.00 tot 14.30 u verschillende behandelmodules. De klinische behandeling is een 24-uurs behandeling. Bij deze behandelvorm gaan kinderen één weekend per twee weken naar huis.

Er zijn drie behandelteams. Uw kind wordt in een van deze teams ingedeeld, op basis van leeftijd en behandelintensiteit.

  1. Team 1: voor jonge kinderen tussen 6 en 10 jaar
  2. Team 2: voor oudere kinderen tussen 10 en 12 à 13 jaar.
  3. Team 3: voor intensieve behandeling van kinderen tot en met 12 à 13 jaar.

In alle behandelvormen werken we intensief samen met ouders en school.
Klik hier voor uitgebreide info over behandelingen

Hoe kan ik mijn kind aanmelden?

Alleen erkende verwijzers kunnen uw kind bij ons aanmelden. Dit zijn de huisarts, de psychiater, de jeugdarts en de kinderarts. Daarnaast kunnen de sociale wijkteams en zorgloketten van de gemeenten naar ons verwijzen. U kunt uw kind niet zelf bij ons aanmelden.
Wie werken er bij het behandelcentrum kinderen?

In het behandelcentrum kinderen werken psychiaters, gz-psychologen, maatschappelijk werkers, gezinsbehandelaren, logopedisten, sociotherapeuten, trainers en (vak)therapeuten.
Samenwerking

Het behandelcentrum kinderen werkt nauw samen met de Brouwerij. Dit is een cluster-4 school, een scholengemeenschap voor speciaal onderwijs voor kinderen en jongeren met autisme.

Leo Kannerhuis Arnhem

Adres

Klingelbeekseweg 19
6812 DE Arnhem
088 357 44 40
088 358 45 24

Openingstijden

Werkdagen: 08:30 - 17:00 uur
Postadres: Postbus 62, 6865 ZH Doorwerth