Persoonlijkheidsstoornis sub pagina kop

Kind met persoonlijkheidsstoornis

Kind met persoonlijkheidsstoornis

Iedereen heeft zijn eigenaardigheden. Een moeilijk karakter maakt nog niet dat iemand een persoonlijkheidsstoornis heeft. Jongeren met een persoonlijkheidsstoornis kenmerken zich door een star patroon in denken, voelen en handelen. Dit kunnen gedachtes zijn over zichzelf of over anderen. Ze voelen heel intens of ervaren juist geen gevoel te hebben. Vaak hebben ze problemen in de omgang met anderen.

Persoonlijkheidsproblemen ontwikkelen zich in de adolescentie (12 – 23 jaar). Er wordt niet altijd positief over een persoonlijkheidsstoornis gesproken, omdat de kenmerken van jongeren met deze stoornis invloed hebben op veel persoonlijke en sociale situaties. Zo heeft vaak niet alleen de jongere ‘last' van de stoornis, maar ook zijn omgeving.

Kenmerken persoonlijkheidsstoornis

Er is sprake van extreme vormen van ‘gewone' persoonlijkheidstrekken zoals:

 • jaloezie
 • gevoeligheid voor kritiek
 • bindingsangst
 • impulsiviteit
 • afhankelijkheid
 • perfectionisme
 • verlegenheid

Veelal staan deze kenmerken het dagelijkse functioneren van jongeren in de weg. Zo hebben zij moeite in het aangaan en onderhouden van relaties en ervaren zij problemen in het volhouden van een opleiding of baantje of in hun weg naar zelfstandigheid. Daarnaast kunnen jongeren last hebben van wisselende, psychische problemen zoals angsten, depressiviteit en emotionele instabiliteit.

Voorbeelden van klachten of verschijnselen die jongeren kunnen hebben zijn:

 • telkens terugkerende conflicten met mensen in de omgeving
 • niet goed richting aan het leven weten te geven
 • extreme gevoelsuitingen en sterke stemmingswisselingen
 • agressief of impulsief gedrag
 • snel buitengesloten of afgewezen voelen
 • nauwelijks zelfstandig keuzes in het leven durven te maken en zich angstig aan anderen vastklampen
 • op een dwangmatige manier bezig zijn alles in het leven perfect te regelen.

Wat kun je als ouder(s) en/of begeleider doen?

 • Oprecht luisteren, zonder oordelen. Iemand met persoonlijkheidsproblematiek is extra gevoelig voor kritiek en kan zich snel afgewezen voelen door een ander.
 • Het is belangrijk om de zwaarte en de ernst van het probleem te erkennen.
 • Begin met de vraag of hij/zij zich anders voelt dan andere leeftijdsgenoten. Als de jongere dit bevestigt dan vraag je waarin diegene dan verschilt. Komt dit voor in veel verschillende situaties en bij veel verschillende personen? Welke problemen veroorzaakt dit en hindert het anderen?
 • Help waar mogelijk. Bijvoorbeeld met het zoeken van hulp.

Onze hulpverleners zijn gespecialiseerd in het behandelen van persoonlijkheidsstoornissen. Heb je een vermoeden dat jouw kind een persoonlijkheidsstoornis heeft of heeft een arts dit gezegd? Meld je kind bij ons aan.