Paginakop youz verslavingszorg

Instructie Verantwoord Alcoholschenken

Instructie Verantwoord Alcoholschenken

Youz biedt met de Instructie Verantwoord Alcoholschenken (IVA) een cursus om barmedewerkers en -vrijwilligers op een verantwoorde manier alcohol te leren schenken.

Om te voorkomen dat alcohol wordt geschonken aan minderjarigen en aan ‘reeds geïntoxiceerde’ bezoekers, zijn ondernemers verplicht hun barmedewerkers en -vrijwilligers een Instructie Verantwoord Alcoholschenken (IVA) aan te bieden.

Doelgroep

Barmedewerkers en -vrijwilligers van horecaondernemingen, jeugdverenigingen, sportverenigingen e.d. waar alcohol wordt geschonken.

Productomschrijving

De IVA in een training van 2,5 uur. De deelnemers krijgen informatie over alcoholgebruik (werking en gevolgen), ze leren signaleringsvaardigheden en ze leren te handelen volgens de bepalingen van de Drank- en Horecawet (DHW). Deelnemers ontvangen na afloop een certificaat met onbepaalde geldigheidsduur.

Inhoud

  • Vergroten van kennis van barmedewerkers en -vrijwilligers over de effecten en risico’s van alcoholgebruik
  • Vergroten van kennis over relevante wetgeving
  • Stimuleren van een adequate houding tegenover van het omgaan met riskant alcoholgebruik en onwelkom aankoopgedrag