verslaving sub paginakop

Gamen

Gamen

Gamen kan een hele leuke hobby zijn en daar mag je best wat tijd aan besteden. Toch zijn er wel wat risico’s aan verbonden. Zeker wanneer je er heel veel tijd aan besteedt.

Schoolprestaties

Lang gamen en tot laat in de nacht doorgaan is over het algemeen niet goed voor je schoolprestaties. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je hierdoor het maken van huiswerk niet meer belangrijk vindt of het vergeet te maken. Hierdoor kan je steeds meer achter raken bij de rest van je klasgenoten en uiteindelijk blijven zitten of je school helemaal niet afmaken.

Geweld en agressie

Er is geen overtuigend bewijs dat games op de lange termijn aanzetten tot agressief gedrag. Wel zijn er aanwijzingen dat games waar veel agressie in voorkomt kunnen leiden tot meer agressieve gedachten en gevoelens. Het kan ervoor zorgen dat je agressiviteit wat normaler gaat vinden.

Dwangmatig gebruik en verslaving

Als je vaak en lang aan het gamen bent dan kunnen sociale contacten en dagelijkse activiteiten als eten, slapen of naar school gaan eronder gaan lijden. Je spreekt dan over een dwangmatig gebruik. Dit kan uiteindelijk zelfs leiden tot een gameverslaving.

Signalen van een gameverslaving

Officieel bestaat er nog geen diagnose voor gameverslaving. Wel is bekend dat mensen die veel gamen in de problemen kunnen raken. Het kan een vlucht zijn voor je problemen of juist de oorzaak van je problemen zijn.

Dit zijn signalen dat gamen uit de hand loopt:

  • Je vindt het erg moeilijk om te stoppen met gamen
  • Je speelt langer en meer dan je eigenlijk van plan was
  • Je slaapt te weinig door het gamen
  • Je krijgt ruzie met anderen, zoals je ouders, over het gamen
  • Je denkt dat je eigenlijk minder zou moeten gamen
  • Als je niet gamet, ben je wel veel bezig met of aan het denken over gamen
  • Je gebruikt games om in een betere stemming te komen
  • Andere activiteiten vind je minder belangrijk en lijden onder je gamegedrag. Denk aan school, vrienden en sport.

Bron: Gameninfo.nl, Trimbos Instituut