Leo Kannerhuis Amsterdam Overschiestraat

In onze polikliniek Amsterdam bieden wij gespecialiseerde autismebehandelingen voor kinderen, jongeren en volwassenen met autisme én andere psychiatrische en gedragsproblemen uit Amsterdam en omgeving. Begeleiders, partners, ouders, school, kortom het brede netwerk betrekken we intensief bij de behandeling.

Hoe wij helpen

Afhankelijk van jouw specifieke zorgvraag gaan wij met je op zoek naar een passende poliklinische behandeling. Dat kan in een groep of individueel, face-to-face gecombineerd met online contact. De behandelingen zijn over het algemeen kortdurend en we bieden geen mogelijkheid tot begeleiding. Ouders, partners, gezin of school betrekken we intensief bij de behandeling.

Enkele onderdelen van ons behandelaanbod in Amsterdam:

 • psycho-educatie voor zowel volwassenen als kinderen met autisme
 • cognitieve gedragstherapie voor zowel kinderen als volwassenen met autisme en andere psychiatrische problemen zoals angst en dwang (individueel en groep)
 • psychiatrische gezinsbehandeling bij autisme, outreachend voor gezinnen met kinderen en/of ouders met autisme
 • EMDR voor volwassenen en kinderen met autisme en trauma
 • training voor ouders met autisme
 • training van basis naar brug voor kinderen rond 12 jaar die overstap naar het middelbaar onderwijs maken
 • verschillende vormen van systeembehandeling
 • mindfulness en ACT voor (jong)volwassenen (individueel en in een groep)
 • PEERS voor jongvolwassenen

Ons team

In de polikliniek Amsterdam werken psychiaters, gz-psychologen, basispsychologen, maatschappelijk werkers, gezinsbehandelaren, systeemtherapeuten en sociaal-psychiatrisch verpleegkundigen.

Informatie voor verwijzers

Consultatie

We bieden in de eerste plaats diverse vormen van consultatie aan, in de volgende situaties:

 • Er is sprake van stagnatie in de huidige behandeling gericht op ass en comorbide stoornissen;
 • Er zijn vragen rondom de begeleiding en bejegening;
 • Er zijn vragen rond diagnostiek.

Bij consultatie wordt de behandeling niet overgenomen. Het kan gaan om een eenmalig telefonische consult, of om enkele bezoeken op locatie aan een cliënt en de betrokken behandelaars bij een cliënt thuis of in een kliniek. We kunnen meedenken over oplossen van stagnatie in de behandeling, maar soms ook bieden we een parallel behandeltraject aan, bij voorkeur in nauwe samenwerking met de verwijzer.

Diagnostiek

We bieden geen primaire diagnostiek. Er moet een van de volgende zaken spelen:

 • Er is eerder diagnostiek gedaan naar ASS, maar deze bleek te complex om af te ronden; mogelijk kan de diagnostiek na een consultatief contact van ons bij de behandelaar en cliënt, alsnog worden afgerond;
 • Er is een verzoek om second opinion;
 • De diagnostiek is complex
  • omdat er geen ontwikkelingsanamnese kan worden afgenomen,
  • of omdat er sprake is van verwaarlozing in de jeugd/hechtingsproblematiek, hetgeen beoordeling van contactproblemen compliceert,
  • er is sprake van complexe comorbiditeit (psychose, complex trauma, forse persoonlijkheidsproblematiek) waardoor interpretatie van symptomen lastig is.

Behandeling

Tot slot bieden we wel specialistische behandeling aan als:

 • Er is sprake van stagnatie in de reguliere behandeling, waarbij het vermoeden is dat ASS een belangrijke rol speelt en inzet van consultatie op voorhand niet voldoende lijkt;
 • Er is naast de ASS co morbide problematiek of systeemproblematiek waardoor het functioneren negatief wordt beïnvloed, bijvoorbeeld traumatisering of forse dwangklachten;
 • Er is uitgebreide en specialistische psycho-educatie nodig of behandeling van deelaspecten van ASS.

Deskundigheidsbevordering en consultatie

Heb je een sterk vermoeden dat jouw cliënt autisme heeft, maar er allerlei bijkomende problemen spelen waardoor een goede diagnose lastig te stellen is? Loopt de behandeling van een cliënt vast? Voor professionals in de ggz - de basisggz of specialistische ggz, RIBW’s of FACT-teams - bieden wij diagnostiek, advies en consultatie en kunnen wij meedenken hoe stagnatie van cliënten op te heffen. Ook kunnen wij tegen kostprijsvergoeding trainingen en intervisies organiseren.

Samenwerking

Wij zijn lid van het Expertisenetwerk Autisme Amsterdam. Binnen dit netwerk werken dertig organisaties samen aan een goede afstemming van de zorg voor mensen met autisme, op alle levensgebieden en voor alle leeftijden. Daarbij werken zij nauw samen met stakeholders als de gemeente Amsterdam, NVA, Vanuit Autisme Bekeken, VWS en de zorgverzekeraar.

TOPGGz

Op deze locatie bieden wij topklinische zorg (TOPGGz). Afdelingen met een TOPGGz-keurmerk bieden hoogspecialistische zorg op basis van de laatste wetenschappelijke inzichten, al dan niet door eigen onderzoek, en hebben bewezen te voldoen aan strenge criteria.

Aanmelden

Er is altijd een verwijzing nodig van een arts (huisarts, kinderarts of andere medisch specialist), een andere daarvoor bevoegde instelling of een buurtteam/gemeente. Er kan indien nodig vooraf altijd telefonisch overlegd worden met een psycholoog van de betreffende afdeling.

Kinderen, jongeren of volwassenen uit de omgeving van Amsterdam kunnen worden aangemeld via:

 • Zorgmail (huisartsen vanuit eigen applicatie)
 • ZorgDomein
 • Aanmelden

Voor overleg met Leo Kannerhuis Amsterdam kun je op werkdagen bellen tussen 13.00 - 14.00 uur met 088 357 42 70 of je kunt je vragen mailen naar aanmeldbureauamsterdam@leokannerhuis.nl.

"Ja, ik heb het gevoel dat we op de juiste plek zijn. Er werd ons éindelijk gevraagd wat WIJ nodig hadden."