Driftbuien 

Slaan met de deur, schreeuwen, gillen, gooien of zelfs uithalen. Je ziet het kinderen en ook jongeren wel eens doen. Vaak voelen ze zich onbegrepen, zijn ze gefrustreerd, bang of ervaren spanning. Denk aan een peuter die nog niet de juiste woorden kan vinden om te vertellen waar hij behoefte aan heeft. Maar denk ook aan een puber die moet omgaan met een periode van grote fysieke en mentale veranderingen. Het ene kind richt z’n boosheid op spullen, de ander op een persoon en weer een ander doet zichzelf pijn. Iedereen voelt zich wel eens zo en dat hoeft niet meteen een probleem te zijn. De één heeft bovendien meer temperament dan de ander. Alleen, wat is er aan de hand als de driftbuien vaker dan gemiddeld voorkomen en het al lang duurt?

Oorzaken driftbuien

 • Leeftijd speelt een grote rol. Dreumesen en peuters kunnen vreselijk driftig zijn. Dit hoort bij hun ontwikkeling. Ook kinderen in de basisschoolleeftijd of pubers kunnen woede uitbarstingen hebben.
 • Temperament: het ene kind is sneller boos dan het andere, net zoals volwassenen.
 • Een instabiele en/of onvoorspelbare thuissituatie.
 • Als een kind vermoeid is, is de kans op driftbuien ook groter.
 • Maar ook een ingrijpende gebeurtenis of instabiele thuissituatie kan zorgen voor driftbuien.

Denk aan:

 • Spanningen door huiselijk geweld
 • Een ouder die langdurig ziek is
 • Een moeizame (v)echtscheiding
 • Verhuizingen of geen vaste plek hebben
 • Opgroeien in een pleeggezin
 • Een achtergrond hebben als vluchteling

Tips tijdens een driftbui

 • Zoek een veilige plek voor je kind om hem of haar uit te laten razen en blijf kalm. Het beste kun je vaak in de buurt blijven en even niets doen.
 • Leer je kind een ademhalingstechniek aan (indien hij of zij oud genoeg is).
 • Benader een driftbui in de supermarkt hetzelfde als thuis.
 • Zorg dat je klaarstaat voor een knuffel als de driftbui voorbij is.

Algemene tips bij driftbuien

 • Luister naar elkaar: wanneer er geluisterd wordt naar het kind, voelt hij of zij zich veiliger en kan er ook samen gezocht worden naar oplossingen. Leer je kind vanaf het moment dat het woorden onder de knie krijgt, dat praten een hele goede oplossing is.
 • Praat erover op school, zodat je samen kunt nagaan wat het beste helpt in jullie situatie
 • Formuleer regels in positieve zin. Dus niet: “niet rennen”, maar wel “rustig lopen”.
 • Zorg voor een voorspelbare omgeving. Vooral kinderen met driftbuien hebben baat bij ritme en regelmaat.
 • Zoek hulp bij professionals. Ze kunnen je ondersteunen in deze situatie, naar je luisteren en samen met je zoeken naar oplossingen.
 • Het is voor jou heel moeilijk om je kind vaak te zien vastlopen. Praat er daarom over met iemand die je vertrouwt en verlies jezelf niet uit het oog.

Als driftbuien vaak plaatsvinden, lang duren en het speelt al een langere periode, dan kan er sprake zijn van probleem. Als het gaat over gedragsproblemen, zoals agressie, werkt Youz veel samen het CJG. Tot de mogelijkheden behoren verschillende soorten (online) behandelingen,  zoals individuele gesprekken, ouderbegeleiding, gezinsbegeleiding en multidisciplinaire familietherapie (MDFT). Bij minder ernstige gedragsproblemen heeft Youz in Haaglanden aanbod op het gebied van preventie. Daarnaast is er speciaal voor kinderen die te maken hebben met een moeizame (v)scheiding het programma Kinderen uit de Knel.