paginakop palmhuis

Behandelingen

Behandelingen

Poliklinisch of ambulant aanbod
De poliklinische afdeling is er voor jongeren van 12 tot en met 23 jaar (met of zonder strafrechtelijk kader) die vastlopen op verschillende levensgebieden, waardoor de algemene ontwikkeling stagneert. Zowel jongeren met een gemiddelde intelligentie als jongeren met een licht verstandelijke beperking kunnen bij afdeling Palmhuis terecht.
Tijdens de behandeling wordt het systeem en eventueel het netwerk van de jongeren betrokken. Het ambulante aanbod bestaat uit individuele behandeling, diagnostiek, groepsbehandeling (identiteit versterkende jongensgroep/meidengroep, emotieregulatie training), ouderbegeleiding en MDFT.

Binnen de behandeling werken wij aan een toekomstperspectief op het gebied van dagbesteding, scholing en arbeidstoeleiding, vrije tijdsinvulling, middelengebruik, wonen, sociaal functioneren en het versterken van het netwerk (o.a. familie). Tijdens de behandeling staat de relatie met de jongere en ouders/opvoeders centraal. Mede door onze outreachende werkwijze, zijn wij in staat om ook jongeren die weinig motivatie hebben om tot een gedragsverandering te komen te bereiken. Wij werken tijdens de behandeling vanuit kansen en mogelijkheden voor jongeren en ouders.

Therapie
Afhankelijk van de problematiek van de jongeren kan cognitieve gedragstherapie, schematherapie, steunend-structurerende gesprekken, motiverende gespreksvoering, psycho-educatie, individuele beeldende therapie, traumabehandeling en EMDR ingezet worden. Medicamenteuze ondersteuning behoort ook tot de mogelijkheden.
Voor jongeren met delict gedrag en verslavingsproblematiek bieden wij delict analyse en terugvalpreventie aan.

Multi Dimensionele Familie Therapie
MDFT is ontwikkeld voor jongeren die ontwikkelings- en/of gedragsproblemen hebben, waaronder problemen thuis, op school, met politie / justitie en drugs. Jongeren tussen de 12 en 23 jaar kunnen MDFT volgen. MDFT is een gezinsprogramma (behandeling), wat betekent dat ouders/opvoeders, en eventueel andere gezinsleden, ook worden betrokken. Uitgangspunt hierbij is dat de invloed van ouders vele malen sterker is dan de invloed van een (tijdelijke) behandelaar.
Wij maken gebruik van de gezonde en beschermende factoren binnen gezinnen en denken in oplossingen en mogelijkheden. Wel weten wij dat als jongeren eerder genoemde problemen hebben er vaak sprake is van verdriet, pijn en mogelijk trauma in de gezinssituatie. Binnen MDFT wordt dit onderliggende verdriet bespreekbaar gemaakt om vervolgens nieuwe, gezonde patronen te ontwikkelen binnen het gezin. Dit kan bijvoorbeeld inhouden dat er op een andere manier met elkaar gecommuniceerd wordt, dat de gezagsverhoudingen hersteld kunnen worden en dat ieders krachten weer voorop komen te staan. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat MDFT een effectieve behandeling is. Dit komt onder andere doordat het een systemische benadering is, wat betekent dat we niet alleen met een jongere werken, maar ook met ouders en eventueel de rest van het gezin. Daarnaast is er veel aandacht voor school/dagbesteding, sport, vrijetijdsinvulling, vriendenkeuze, zingeving en indien aan de orde, middelengebruik.

Justitiële jeugdinrichting
Als een jongere in een justitiële jeugdinrichting (JJI) verblijft na verdenking of plegen van een strafbaar feit, kan vaak al met MDFT begonnen worden vanuit de JJI. Jongeren en ouders vinden MDFT een positief en effectief behandelprogramma, omdat er snel positieve veranderingen plaatsvinden binnen een gezin. Bij MDFT worden oorzaken van problemen altijd gezocht binnen de systemische context, waardoor de aandacht nooit op slechts een persoon (jongere of ouder) wordt gericht.

Vervolg
MDFT duurt ongeveer 7 maanden. Soms vinden ouders of jongeren dat ze na die periode nog niet helemaal klaar zijn. Ook blijkt soms tijdens MDFT dat er meer nodig is. In deze gevallen bestaat de mogelijkheid om de behandeling te vervolgen of uit te breiden met een ander behandelonderdeel (bijvoorbeeld cognitieve gedragstherapie, EMDR of opvoedondersteuning/ouderbegeleiding).

Banner palmhuis leiden

Banner aanmelden

Aanmelden

Zo werkt aanmelden bij Youz

Meer informatie

Banner palmhuis gouda