paginakop palmhuis

Het Palmhuis

Het Palmhuis

Het Palmhuis is een behandelcentrum dat (hoog) specialistische GGZ biedt, voor jongeren met complexe psychiatrische problematiek al dan niet in combinatie met (ernstige) gedragsproblemen. Binnen Het Palmhuis worden jongeren behandeld die gemakkelijk tussen wal en schip kunnen vallen; meervoudige psychiatrische problematiek, gebrekkige motivatie, een justitieel kader, een licht verstandelijke beperking zijn geen contra-indicaties.

Het Palmhuis richt zich op multidisciplinaire behandeling en diagnostiek van jongeren tussen 12 en 22 jaar. Behandeling en diagnostiek richt zich op uiteenlopende psychiatrische diagnoses en eventuele gedragsproblemen. Vaak speelt er een combinatie van problemen op het gebied van onder andere hechting, trauma, impulscontrole, persoonlijkheidsontwikkeling, angst, middelengebruik. Daarnaast is de gezinssituatie vaak instabiel en complex. Veelal zijn jongeren in aanraking gekomen met politie of Justitie als gevolg van delinquente gedragingen en/of schoolverzuim (overtreding van de leerplichtwet). Eerdere hulpverleningstrajecten boden onvoldoende soelaas.

Behandelingen
Het Palmhuis heeft een poliklinische en ambulante afdeling en biedt outreachende behandeling en MDFT (Multi Dimensional Family Therapy). 

Banner palmhuis leiden

Banner aanmelden

Aanmelden

Zo werkt aanmelden bij Youz

Meer informatie

Banner palmhuis gouda