Wetenschappelijk onderzoek

Als je bij ons aanklopt moet je de allerbeste zorg krijgen. Tegen een scherpe prijs. Dat kan alleen als je vernieuwt, met behoud van het goede. Wij kijken niet alleen of een behandeling verantwoord is, maar ook welke behandeling het meest effectief is in relatie tot de inspanningen.

Binnen Youz is er een aantal afdelingen met het TOPGGz-Keurmerk. Dit keurmerk houdt in dat de afdeling voldoet aan strenge criteria voor specialistische diagnostiek en behandeling, wetenschappelijk onderzoek, innovatie en kennisverspreiding. Met andere woorden: afdelingen met zo'n TOPGGz-Keurmerk lopen voorop wat betreft kennis, het stellen diagnose, nieuwe behandelmethoden en innovatie door wetenschappelijk onderzoek. Binnen Youz hebben de volgende afdelingen dit keurmerk:

Onderzoek naar ziektebeelden

Youz voert regelmatig onderzoek uit naar ziektebeelden en behandelmethoden binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie. Vaak werken wij daarbij samen met andere instellingen, universiteiten en specifieke opleidingen.

Momenteel lopen er meer dan tien onderzoeken. Hieronder een aantal voorbeelden:

Eigen onderzoek

  • Effectiviteit van e-health: een randomized controlled trial naar de effectiviteit van de E-health (blended care) psycho-educatie bij ouders van kinderen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS). Diverse locaties van Youz (10).
  • De behandeleffecten van het dramatherapeutische poppenspelprogramma ‘Samenspelen met Piep en Pats', een groepsbehandeling voor kinderen. Locaties Velsen en Zaandam.
  • Psychotische ervaringen en UHR (Ulta High Risk) bij 12-18 jarigen: in beeld brengen van de prevalentie van bijzondere ervaringen, gerelateerde risicofactoren bij aanmelding en het verloop van de ultra high risk status bij de doelgroep die zich aanmeldt bij de ambulante kinder- en jeugdpsychiatrie. Locaties van Youz in Rijnmond en Den Haag.
  • Kwaliteitsbewaking op basis van ROM bij de Fjord: effectmeting inclusief tevredenheidsmeting en follow-up onderzoek (1 jaar). De Fjord, Centrum voor Orthopsychiatrie en forensische jeugdpsychiatrie.
  • Onderzoek naar de effecten van een gestandaardiseerd adviesgesprek op de deelname van ouders van een kind met ADHD aan een gedragstherapeutische oudertraining, op het probleemgedrag van het kind en op de ervaren ouderlijke stress. Locatie Zaandam.

Onderzoek van of met externe partijen waar Youz aan meewerkt

  • Academische Werkplaats Autisme, project ‘Transities in het onderwijs; meer weten & beter handelen', van Youz, CJG Rijnmond, scholen en ouders. In het kader van dit samenwerkingsproject ten behoeve van 4-6 jarigen met (wellicht) een vorm van autisme wordt onderzoek gedaan naar het effect in termen van kennistoename van (online) scholing van CJG artsen en leerkrachten / interne begeleiders van de onderbouw en naar het effect in termen van vermindering van opvoedingsbelasting van (online) psycho-educatie voor ouders.
  • Vervolgonderzoek Aandacht Training Amsterdam (ATA): een onderzoek naar het behandeleffect van training in plannen en organiseren voor jongeren met ADHD. Locatie Zaandam / Universiteit van Amsterdam.
  • CGT en EMDR bij PTSS/traumatische rouwreactie na eenmalig trauma bij kinderen van 8 tot 18 jaar: een vergelijkend onderzoek naar de effectiviteit en efficiëntie van CGT en EMDR bij 8-18 jarigen met eenmalig trauma. UvA en GGZ Rivierduinen, multicentre, o.a. bij Youz Rotterdam en Youz Zaandam.
  • "Beat-it": onderzoek naar het effect van het gebruik van de app Beat-It op het omgaan met emoties door jongeren met externaliserende problematiek. Youz en Yulius.
  • Validatie-onderzoek naar de Nederlandse versie van de RBQ-2: een vragenlijst voor repetitief gedrag, af te nemen bij kinderen met een (vrij) zekere ASS diagnose. Leo Kannerhuis Nederland/Jonx, multicentre, o.a. bij Sarr Expertisecentrum autisme (Youz).

Onze onderzoekers:

Marije Swets

Psychiater, senior onderzoeker en manager zorg