Paginakop zo werkt youz

Zo werkt Youz

Zo werkt Youz

Bij Youz gaan we onderzoeken welke problemen je hebt en wat de oorzaak van die problemen is. In de behandeling zoeken we naar oplossingen. Wat wil jij en wat wil je samen met je gezin bereiken? En welke behandeling kan jou en jullie als ouders/verzorgers of verzorgers daarbij helpen?

1. Aanmelding

1. Aanmelding

​​​​​​​Je huisarts of verwijzer heeft je verwezen naar Youz. Wij bellen je vervolgens op en maken een afspraak. Tijdens deze telefonische afspraak maken we een inschatting van je vraag.

2. Intakegesprek

2. Intakegesprek

Na deze telefonische afspraak heb je een afspraak voor een intakegesprek met een ‘regiebehandelaar’. De regiebehandelaar is verantwoordelijk voor de behandeling. Tijdens het intakegesprek maken we kennis met elkaar en bespreken we de problemen die je ervaart. Daarnaast leggen we de werkwijze van Youz uit.

3. Diagnose en behandelplan

3. Diagnose en behandelplan

Soms volgen er na het intakegesprek nog enkele aanvullende onderzoeken. Wij stellen de diagnose vast en daaruit volgt een hulpverleningsplan dat we met je bespreken. Hierin staat:

  • een beschrijving van de problemen die je ervaart
  • het doel dat je met de behandeling wilt bereiken
  • hoe naasten in het behandeltraject worden betrokken
  • de keuze voor een passende behandeling, die bij jouw wensen aansluit

Als het hulpverleningsplan er ligt, vraagt de behandelaar om jullie toestemming. Je weet dus waar je aan toe bent voordat de behandeling start.

Als de diagnose bekend is, kan het fijn zijn om daar meer informatie over te lezen.

4. Aan de slag - behandeling

4. Aan de slag - behandeling

Voor de behandeling kijken we altijd goed naar wat jij nodig hebt. Dit kunnen gesprekken zijn, individueel, in een groep of met ouders erbij. Ook combineren we dit met online behandeling (eHealth). Behandelingen vinden vaak thuis plaats, maar ook op een locatie van Youz.

Ambulante behandeling

Wij behandelen de meeste cliënten ambulant. Een ambulante behandeling betekent 1 a 2 keer per week een gesprek met een behandelaar op een van de Youz locaties of online. Je woont tijdens het traject gewoon thuis en hoeft dus niet bij ons te overnachten. Een ambulant traject wordt begeleid door verschillende behandelaren, zoals psychiaters, psychologen, psychomotorische therapeuten en systeemtherapeuten met verschillende specialismen.

FACT zorg

Jongeren die het lastig vinden om in zorg te zijn en onze locaties te bezoeken worden geholpen door ons FACT-team. Onze hulpverleners zoeken deze jongeren op, waar ze ook verblijven. De afspraken vinden plaats in de directe omgeving van de jongere; dat kan thuis zijn, maar ook op straat of op school.

Deeltijdbehandeling

Wanneer je net iets meer nodig hebt dan ambulante behandeling kunnen we je op een aantal locaties in Den Haag en Rotterdam een deeltijdbehandeling bieden. Dan kom je een aantal dagen in de week voor onderzoek en behandeling op een van onze locaties, maar overnacht je gewoon thuis.

Klinische behandeling

Zijn de problemen zo ingewikkeld dat ambulante of deeltijdbehandeling niet voldoende is, dan kun je tijdelijk bij Youz worden opgenomen. Je krijgt dan onderzoek, behandeling en onderwijs en je overnacht ook bij ons.

Evaluatie

Evaluatie

Tussentijds overleggen we met je of we nog steeds op de goede weg zitten. Soms leidt een evaluatie tot nieuwe inzichten. Het kan zijn dat het behandelplan aangepast wordt en dat we nieuwe afspraken met elkaar maken. Daarnaast ontvang je een aantal keren de zogeheten ROM-vragenlijst. Met deze vragenlijst krijgen we zicht op de ernst van de klachten en het functioneren.