Paginakop youz verslavingszorg

Veldwerk

Veldwerk

Jeugdveldwerk van Youz leidt jongeren toe naar zorg. Dat kan in de vorm van een WMO-arrangement zijn, maar ook ondersteuning vanuit een wijkteam, danwel ggz-behandeling voor de doelgroep jongeren die zorgmijdend zijn en dus bemoeizorg nodig hebben om hun leven weer op de rit te krijgen.

Criteria voor deze doelgroep

  • Jongeren met multiproblematiek;
  • Jongeren in de leeftijd van 18 tot 23 jaar;
  • Jongeren die dakloos/thuisloos zijn of dreigen dit te worden;
  • Jongeren uit Rotterdam en/of uit de regiogemeenten (Albrandswaard, Barendrecht, Capelle a/d IJssel, Krimpen a/d IJssel, Lansingerland en Ridderkerk) (uitzonderingen van buiten regio daar gelaten).

Wij bieden onder andere ondersteuning in het verkrijgen en behouden van een stabiel inkomen, het zoeken naar een stabiele woonplek en het vergroten van de zelfredzaamheid.