Paginakop youz verslavingszorg

HBO en WO

HBO en WO

Advies en ondersteuning aan het HBO en WO bestaat uit het ondersteunen en adviseren bij het opstellen van het beleid en regelgeving binnen de organisatie. Daar naast wordt er ingezet op deskundigheidsbevordering.

Voor wie

Alle HBO en WO-instellingen in Rotterdam kunnen gebruik maken van de ondersteuning van Youz. Ook organisaties gekoppeld aan deze instellingen, zoals studentenverenigingen kunnen worden ondersteund door Youz.

Inhoud

De ondersteuning van Youz richt zich op de volgende onderdelen:

  • Adviseren en ondersteunen bij beleidsontwikkelingen en opstellen van regelgeving
  • Deskundigheidsbevordering aan zorgprofessionals verbonden aan de instellingen (loopbaancoaches, maatschappelijk werkers, vertrouwenspersonen, docenten)
  • Ondersteunen van studentenverenigingen
  • Consultaties met studenten (en eventueel iemand van de instelling of studentenvereniging)