Paginakop youz verslavingszorg

Helder op School

Helder op School

Helder op School in het Voortgezet Onderwijs (VO) is een meerjarig Evidence Based programma uitgegeven door het Trimbos instituut. Het programma behandelt de thema’s rondom alcohol, roken en drugs. Vier pijlers omvatten de gehele Helder op School constructie en richt zich op; beleid & regelgeving, signaleren & begeleiden, ouderparticipatie en lessen voor leerlingen.

De lessen voor leerlingen worden in de Helder op School methodiek ingevuld met e-learning. Om het product te blijven vernieuwen is het ook mogelijk deze lessen aan te vullen met een interactief theater of lessen over gamen.

Voor wie?

Dit programma richt zich op leerlingen, ouders en schoolmedewerkers in het voortgezet onderwijs.

Inhoud

Helder op School is een preventieprogramma voor het voortgezet onderwijs, dat scholen begeleidt bij het ontwikkelen van een samenhangend beleid voor alcohol, roken en drugs. In dit beleid staan 4 activiteiten centraal: het geven van voorlichtingslessen over genotmiddelen, het betrekken van ouders, het opstellen van een genotmiddelenreglement en het signaleren en begeleiden van leerlingen met problematisch gebruik. Deze gezamenlijke aanpak op school maakt jongeren meer weerbaar op het gebied van alcohol, roken en drugs. 

De vier pijlers worden hieronder verder toegelicht. 

Lessen voor leerlingen

  • Leerlingen krijgen lessen over alcohol en tabak door middel van een e-learning lesprogramma. Met als doel kennis, bewustwording en weerbaarheid.
  • Docenten krijgen een training om deze lessen te kunnen geven.

Ouderparticipatie

  • De school organiseert een bijeenkomst voor ouders waarin ouders informatie krijgen over verschillende middelen en tips voor omgaan met deze thema's in de opvoeding.
  • Deze bijeenkomst wordt gegeven door een preventiemedewerker van Youz.

Beleid en regelgeving

  • Youz adviseert en begeleidt de school bij het opstellen van een genotmiddelen beleid.
  • Een onderdeel van het beleid is een duidelijk zorgprotocol voor omgaan met problemen met genotmiddelen.

Signaleren en begeleiden

  • Een training voor medewerkers om middelengebruik te herkennen en problemen bij leerlingen te signaleren.