Paginakop youz verslavingszorg

Professionals

Professionals

Tijden, trends en mensen veranderen. Om professionele zorg te verlenen is het van belang om jouw kennis over alcohol en drugs up-to-date te houden. Deze kennis geeft je de mogelijkheid om als beroepsbeoefenaar cliënten op een adequate wijze hulp te bieden.

Bovendien is het belangrijk om handvatten aangereikt te krijgen om in gesprek te gaan met jouw cliënt over (eventueel) middelengebruik. Ook is het van belang, indien nodig, de weg naar een passend behandelaanbod te vinden.

Deskundigheidsbevordering

De deskundigheidsbevordering biedt professionals - werkzaam binnen zorginstellingen, jongerenwerk en dienstverlening - een training voor het herkennen van middelen, signaleren van gebruik en gespreksvaardigheden.

Praktijkondersteuning

Het doel van de praktijkondersteuning is het informeren, adviseren en ondersteunen van professionals die in de praktijk aanlopen tegen (problematisch) middelengebruik, gamen of gokken bij jongeren.