Paginakop youz verslavingszorg

Praktijkondersteuning professionals

Praktijkondersteuning professionals

Professionals die werkzaam zijn met jeugd voelen zich soms handelingsonbekwaam als het gaat om de thema’s alcohol, drugs, gamen en gokken. Gezien het belang van preventie voor deze jeugdige doelgroep, zijn kennis en vaardigheden van groot belang. Daarom biedt Youz praktijkondersteuning voor professionals.

Voor wie?

Praktijkondersteuning wordt geboden aan professionals die een training Open & Alert hebben gevolgd en werkzaam zijn met jongeren van 12 tot en met 23 jaar.

Omschrijving

Het doel van de praktijkondersteuning is het informeren, adviseren en ondersteunen van professionals die in de praktijk aanlopen tegen (problematisch) middelengebruik, gamen of gokken bij jongeren. Praktijkondersteuning kan geboden worden middels casuïstiekbespreking, maar bijvoorbeeld ook middels het aansluiten bij een gesprek van de professional met de jongere. Hiernaast kan Youz, zo nodig, doorverwijzen naar behandeling of andere hulp.