Samen Sterk

Als een jongere problemen heeft op het gebied van drank- of drugsgebruik of met gamen/gokken, kan door het oplossingsgerichte Samen Sterk gekeken worden hoe jongeren hun eigen mogelijkheden kunnen (her)ontdekken. De jongeren maken dan afspraken met familie en/of vrienden om het middelengebruik te verminderen of te voorkomen.

Voor wie

Jongeren van 12 tot en met 23 jaar met problemen in verband met alcohol- en drugsgebruik, gamen of gokken, en hun netwerk (familieleden, vrienden, sportcoach, mentor e.d.).

Inhoud

Samen Sterk is een oplossingsgerichte interventie bestaande uit 2 bijeenkomsten. De jongere bepaalt zelf wie uit zijn/haar netwerk hij of zij wil uitnodigen. Samen met de jongeren en het netwerk wordt de situatie in kaart gebracht. Vervolgens maken zij een plan over de acties die de jongeren wil nemen om te minderen met middelengebruik of gamen. Daarbij worden afspraken gemaakt hoe het netwerk hierin kan ondersteunen. In de tweede bijeenkomst, na enkele weken, wordt gekeken of de afspraken hebben gewerkt en op welke manier deze kunnen worden gewaarborgd.