Paginakop youz verslavingszorg

Klinisch

Klinisch

De kliniek is er voor jongeren tussen de 13 en 24 jaar. Het gaat om jongeren waarvan het functioneren wordt belemmerd door het gebruik van alcohol, drugs, gokken of gamen. Deze problemen kunnen een combinatie zijn van problemen in de relatie met familie en vrienden, problemen op school of werk en lichamelijke of psychische klachten.

Een behandeling op de Youz kliniek kan soms nodig zijn om de 'rust' te creëren voor jezelf en voor anderen, zodat de problemen goed in kaart kunnen worden gebracht en kunnen worden aangepakt.

Als je in de Youz kliniek wordt opgenomen betekent dit dat je aan de slag gaat met je verslavingsgedrag. Samen met jou proberen we je middelengebruik of je gedragsverslaving terug te dringen. Uiteindelijk is het de bedoeling dat, wanneer je de Youz kliniek weer verlaat, je middelenvrij of gedragsverslaving vrij bent. Maar dat is niet het enige resultaat van de opname. Aangezien je nog een heel leven voor je hebt, werk je ook aan zaken als;

 • een gezonde en goede dagstructuur bijvoorbeeld een normaal dag- en nachtritme
 • een goede daginvulling met bijvoorbeeld werk, school of hobby's
 • omgaan met geld, hoe budgetteer je en waar heb je recht op
 • een gezond leven met gezond eten en voldoende beweging en sport
 • sociale contacten met bijvoorbeeld vrienden en familie
 • je leert hoe je voorkomt dat je terugvalt in je gebruik of verslavingsgedrag
 • en natuurlijk is er ook ruimte voor je eigen individuele persoonlijke doelen.

De opname in de Youz kliniek (detox) is kort en intensief en duurt tussen de 3 weken (alleen afkicken) en 3 maanden (volledige behandeling). Tijdens je verblijf in de Youz kliniek worden je ouders, vrienden of andere familieleden regelmatig betrokken bij de behandeling. Hun steun is van groot belang zowel tijdens de opname als na je opname in de kliniek. Natuurlijk gaat dit altijd in overleg met jou, je coach en je behandelaar. De aanpak in de Youz kliniek is op 3 pijlers gebaseerd: behandeling, wonen en school/werken. Je merkt het niet, maar alles wat je doet en leert in de kliniek heeft hiermee te maken.

Behandeling

In de eerste periode in de kliniek wordt met name gewerkt aan het ontgiften van het lichaam. Deze periode wordt ook wel de detoxfase genoemd. Deze fase duurt gemiddeld drie weken. Na de detoxfase ga je over naar de behandelgroep als een langere opname nodig is of je gaat met ontslag en zet de behandeling voort op de polikliniek.

Medewerkers

De medewerkers die in de Youz kliniek werken zijn opgeleid in het begeleiden van jongeren die moeilijkheden ondervinden in de omgang met alcohol, drugs, gokken of gamen en daarnaast ook andere psychische problemen hebben zoals een trauma, angst, depressie of psychoses. De medewerkers coachen de jongeren en ook geven zij diverse trainingen. In de Youz kliniek is daarnaast een psychiater, klinisch psycholoog en een arts aanwezig die kennis en ervaring hebben met het werken en begeleiden van deze jongeren.

Welke medewerkers zijn er betrokken bij jouw behandeling?

 • Arts

 • Behandelaren

 • psycholoog

 • psychiater

 • verpleegkundigen en agogen

 • verpleegkundig specialist GGZ (regiebehandelaar)

 • physician assistant

 • manager zorg

 • activiteiten- en sportbegeleiders

Wanneer de detoxperiode is afgerond, kan er verder gegaan worden met een reeds bestaand ambulant zorgtraject, of wordt de jongere aangemeld voor poliklinische behandeling.  

Omgeving en het pand

De Youz kliniek ligt aan de Prins Constantijnweg 131 in Rotterdam. Het is onderdeel van Antes, locatie Kliniek Rotterdam Alexander. De cliënten van de Youz kliniek mogen gebruik maken van alle faciliteiten van de kliniek zoals de Sportruimte, de Crea-ruimte, de keukens, etc.