Groepsbehandeling

Veel behandelingen bij Youz zijn in groepsvorm. Ze zijn voor jongeren die vergelijkbare problemen hebben. Onderlinge steun en van elkaar leren zijn belangrijke voordelen van een groepsbehandeling. Je leert in een groep ook waar je goed in bent en kunt dit oefenen met anderen.

Therapie in een groep gaat meestal gepaard met individuele therapie. Daarnaast kun je online hulp krijgen. Soms zijn medicijnen nodig als ondersteuning van de behandeling.