Symbooldrama

Als je iets hebt meegemaakt wat heel lastig voor je is, of als je over iets tobt wat je moeilijk vindt om te vertellen, leer je door symbooldrama om rustiger te worden, opener te worden en jezelf beter te begrijpen.

Wat is symbooldrama?

's Nachts dromen mensen vaak. In deze therapie ga je samen met een therapeut een soort dagdromen. De bedoeling is dat je als het ware met een spiegel naar binnen gaat kijken. In een dagdroom kan je met de hulp van een therapeut kort van alles voelen waar je wel zelf de baas over bent en wat echt van jou is. Dit wordt gekoppeld aan een beeld, bijvoorbeeld van een dier of van een huis of een boom. Soms is dat een fijn beeld met een goed gevoel, soms ook een naar beeld met een vervelend of lastig gevoel. En soms kan een beeld verschillende gevoelens en fantasieën tegelijkertijd oproepen. De therapeut helpt je deze beelden te leren begrijpen, want ze vertellen iets over wat jij hebt meegemaakt, lang of kort geleden of wat er in jou leeft. Na de dagdroom maak je een tekening over wat je gezien hebt in je dagdroom en, als je dat wilt, kun je er over praten.

In veel andere landen staat symbooldrama geregistreerd als een evidence based behandeling; dat wil zeggen dat het bewezen is dat het werkt. In Nederland is men hiermee bezig.

Wat leer je bij symbooldrama?

Als je iets hebt meegemaakt wat heel lastig voor je is, of als je over iets tobt wat je moeilijk vindt om te vertellen, leer je door symbooldrama om rustiger te worden, opener te worden en jezelf beter te begrijpen.

Wat leren je ouders bij symbooldrama?

Ouders leren begrijpen waar hun kind mee zit. Door trauma's die op jonge leeftijd, bijvoorbeeld in de babytijd zijn opgelopen, kan een kind spanning meedragen die hij of zij niet kan verwoorden en verwerken. Door beter te begrijpen wat er van binnen speelt bij hun kind, kunnen zij leren er op een juiste manier mee om te gaan en hun kind de steun te geven die het nodig heeft. Wat er tijdens een sessie gebeurt, wordt nooit zomaar aan je ouders verteld. Als dat lukt, kunnen er wel samen met jou en je ouders bepaalde thema's worden besproken. Ouders en kind kunnen ook samen een sessie dagdromen; dit kan hen helpen elkaar weer beter te begrijpen.

Ervaringen met symbooldrama

Kind 8 jaar: 'Dat wat ik niet kon vertellen, kwam ik tegen in mijn dagdroom en daarna kon ik er een tekening van maken en er iets over zeggen.'
Jongere 19 jaar: 'Symbooldrama vind ik fijner dan praten. Het maakt mij rustig, ook later nog. Ik kan op deze manier mijzelf beter begrijpen, dat helpt mij.'
Ouder 39 jaar: 'De beelden uit mijn dagdroom hebben waarde en betekenis gekregen, mijn gevoel teruggegeven en herinneringen tastbaar en daarmee verteerbaar gemaakt'. Ik heb minder ruzie met mijn dochter.'
Jongere 17 jaar: 'Het is dromen, tekenen en praten.'

Praktische informatie

  • Voor kinderen vanaf ongeveer 6 jaar, voor jongeren en ook voor volwassenen geschikt. 
  • Tenminste drie bijeenkomsten dromen, tekenen en praten.
  • Begeleid door een vaste therapeut.
  • Ouders krijgen op maat behandeling, en worden uiteraard betrokken bij de behandeling en evaluatie.
  • Locatie: Youz, Leggelostraat in Den Haag.