Ik wil meer informatie over:

Ouder-baby interventie en ouder-baby groep

Trainingen voor Kinderen van Ouders met Psychische Problemen/ Verslavingsproblemen

Trainingen voor broers/zussen van iemand met psychische klachten

Trainingen voor kinderen en jongeren die getuige zijn geweest van huiselijk geweld

Trainingen voor kinderen en jongeren die opgroeien in lastige echtscheidingssituaties

Trainingen voor kinderen en jongeren met rouw- en verlieservaringen

Instagram

Volg ons ook op Instagram

TikTok

Volg ons ook op TikTok