Verblijf / klinische behandelingen

Als je bij ons in behandeling bent, ga je naar een poli of een afdeling of komen wij bij jou op bezoek. In de regio Rotterdam-Rijnmond, Haaglanden en Arnhem-Nijmegen bieden we ook de mogelijkheid tijdelijk bij ons te worden opgenomen. Hieronder zie je een overzicht van de (klinische) afdelingen van Youz.

Overzicht klinische afdelingen van Youz per regio:

Dr. van Welylaan in Den Haag

 • De Branding is een open klinische afdeling waar jongeren van 12 tot 23 jaar vrijwillig worden opgenomen voor observatie en diagnostiek, stabilisatie of behandeling.
 • Inktvis is een afdeling voor kinderen en jongeren tussen de 10 en 15 jaar met psychiatrische problemen. Dit kan zich uiten in gedragsproblemen.
 • Koraal is een afdeling voor kinderen in de basisschoolleeftijd met complexe problematiek.
 • Het Roer is een afdeling voor kinderen tot 12 jaar met ernstige problematiek, waarbij eerdere behandeling niet geholpen heeft.
 • De Sloep is een afdeling voor kinderen van 6 tot 12 jaar met psychiatrische problemen in combinatie met een verstandelijke beperking.
 • Het kan zijn dat je in crisis bent. Bij Stern, een gesloten afdeling, worden jongeren tussen 12 en 23 jaar tijdelijk opgenomen.
 • Stormvogel is een afdeling voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar met psychiatrische problemen. Dit kan zich onder andere uiten in gedragsproblemen.
 • Je problemen zitten je behoorlijk in de weg en je kunt daardoor tijdelijk niet voor jezelf zorgen. Zilvermeeuw is een gesloten behandelafdeling voor jongeren tussen 12 en 23 jaar met ernstige psychiatrische problemen zoals persoonlijkheidsproblematiek en trauma.

Rijnmond

 • De Fjord is een hoogspecialistische behandelvoorziening voor jongeren tussen de 16 en 20 jaar met een combinatie van psychische stoornissen en gedragsproblemen in de regio Rijnmond. Naast een aantal klinische afdelingen, is er een dagbehandelafdeling en een ambulant team.
 • De Lupine Kliniek biedt een klinische behandeling voor jongeren tussen de 16 en 24 jaar met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) en eventueel comorbiditeit.
 • Youz kliniek voor verslavingszorg, een open kliniek voor jongeren tussen de 16 en 24 jaar waarbij het gebruik uit de hand is gelopen.

Oost Nederland - Leo Kannerhuis

 • Behandelcentrum voor kinderen met autisme én andere psychiatrische en gedragsproblemen van 7 tot 13 jaar.
 • Behandelcentrum voor jongeren met autisme én andere psychiatrische en gedragsproblemen tot 23 jaar.
 • Woon-werkvoorziening het Workhome voor volwassenen met autisme die beperkingen ondervinden op het gebied van zelfstandig wonen en behoefte hebben aan structuur en overzicht. Het Workhome is ingericht als een woon-werkvoorziening met een klinisch, langdurige behandeling. Wonen, werken en ontspannen zijn volledig geïntegreerd binnen het Workhome.