Zilvermeeuw

De problemen zitten je behoorlijk in de weg en je kunt daardoor tijdelijk niet voor jezelf zorgen. Zilvermeeuw is een gesloten behandelafdeling voor jongeren van 13 tot 23 jaar met ernstige psychiatrische problemen die vastgelopen zijn in hun behandeling. Zilvermeeuw heeft een Kliniek Intensieve Behandeling (KIB) status en biedt klinische overname of consultatie wanneer een behandeling in een reguliere ggz-kliniek is vastgelopen of dreigt vast te lopen.

Wat doet Zilvermeeuw?

Wij helpen je zodat je weer voor jezelf kunt zorgen. Je leert weer verantwoordelijkheid nemen voor jezelf. Dit doen we door samen met jou en je gezin te kijken wat je nodig hebt om je beter te gaan voelen. We bieden individuele gesprekken, vaak aangevuld met groepsbehandeling, medicatie, systeemtherapie, ouderbegeleiding, sociotherapie; alles om stabieler te worden en de veiligheid te herstellen. Ouders kunnen in overleg bij hun kind blijven slapen.

Welke behandelingen ga je volgen?

Iedereen heeft een individuele behandelaar (gz-psycholoog, klinisch psycholoog of kinder- en jeugdpsychiater) en een persoonlijk begeleider. Met beiden kan je je problemen bespreken en samen kijken hoe je er mee om kan gaan. Voor je ouders is er een ouderbegeleider en samen voer je gesprekken met jullie gezinstherapeut. Het kan zijn dat je deze behandelingen gaat volgen bij Zilvermeeuw:

  • Gezinstherapie
  • Sociotherapie
  • Individuele gesprekken
  • Ouderbegeleiding
  • Beeldende therapie
  • PMT
  • Activiteitenbegeleiding
  • Sport en spel

Op de afdeling maken we gebruik van de MBT visie. Mentaliseren betekent jouw gedrag, gedachten, gevoelens en wensen beter leren begrijpen en het gedrag van anderen leren begrijpen. Het is leren jezelf van buiten af te zien en een ander van binnenuit. Dat doe je bij MBT.

Wie werken er bij Zilvermeeuw?

Sociotherapeuten, een kinder- en jeugdpsychiater, gz-psycholoog, verpleegkundige, klinisch psycholoog, gezinstherapeut, gz-psycholoog, ouderbegeleider, activiteitenbegeleider, sport & spelmedewerker, ervaringsdeskundige en non-verbale therapeuten.

Praktische zaken

Je vindt Zilvermeeuw in Den Haag, aan de Dr. van Welylaan. Een locatie die tegen de duinen ligt, met een groot buitenterrein, een sportruimte en creatieve ruimte waar je tijdens je behandeling gebruik van kunt maken.