Mentalization Based Treatment

Mentalization Based Treatment (MBT) is voor kinderen en jongeren vanaf 6 jaar die vastlopen op school, thuis en in vriendschappen.

Voor wie is MBT?

Je vindt het moeilijk om met je emoties om te gaan, hebt bijvoorbeeld vaak ruzie of voelt je erg alleen en onzeker. Dat kan komen doordat je een persoonlijkheidsstoornis hebt, bijvoorbeeld borderline. Ook voor kinderen met een hechtingsprobleem kan MBT helpen.

Wat is MBT?

Mentaliseren betekent jouw gedrag, gedachten, gevoelens en wensen beter leren begrijpen en het gedrag van anderen leren begrijpen. Het is leren jezelf van buiten af te zien en een ander van binnenuit. Dat doe je bij MBT. Je kunt MBT op verschillende manieren volgen. We maken altijd samen met jou een plan: hoe kunnen we jou het beste helpen? Zo kun je groepstherapie volgen, net als individuele therapie en gezinstherapie. Soms helpen non-verbale therapie, zoals beeldende therapie, of medicijnen om je gevoel beter onder controle te krijgen.

Wat leer ik bij MBT?

Wat voel je? Wat denk je? Wat wil je? Wat verwacht je? En wat denk je dat een ander voelt en wil en zijn bedoeling is met zijn gedrag naar jou? Deze vragen staan centraal bij MBT. Je leert je eigen gevoel beter herkennen en leert na te denken over wat je precies voelt en wat een ander mogelijk voelt en wil. Als je dat beter kunt zul je merken dat het contact met andere mensen ook verbetert.

Dit doe je allemaal niet alleen, maar samen met jouw behandelaar en met andere jongeren. We weten uit onderzoek dat MBT jouw problemen kan verminderen en hebben in onze praktijk vaak gezien dat jongeren zich veel beter gingen voelen door deze therapie.

Praktische zaken

Er zijn verschillende MBT-groepen, zoals MBT-K en MBT-Familie, MBT jong, MBT ambulant plus en MBT intensief. De praktische punten per groep op een rij:

MBT-K en MBT-Familie (voor kinderen van 6-12 jaar en hun ouders):

 • Je volgt MBT in een groep met andere kinderen
 • Er is iedere week of om de week een bijeenkomst (12 tot 36 bijeenkomsten in totaal)
 • Een bijeenkomst duurt 75 minuten
 • Je komt voor MBT naar Youz toe, naar onze locatie aan de Leggelostraat in Den Haag of naar Zoetermeer.

MBT jong (voor jongeren van 12-15 jaar):

 • Je volgt MBT in een groep van vaak 8 jongeren
 • Er is iedere week een bijeenkomst (12 tot 15 bijeenkomsten in totaal)
 • Een bijeenkomst duurt 75 minuten
 • Je ouders volgen ook MBT:
 • 4 bijeenkomsten
 • Een bijeenkomst duurt 1,5 uur
 • Je komt voor MBT naar Youz toe, naar onze locatie aan de Leggelostraat in Den Haag of naar Zoetermeer.

MBT ambulant plus (voor jongeren van 15-23 jaar):

 • Je volgt MBT in een groep van vaak 8 jongeren
 • Er is iedere week een bijeenkomst
 • Je kunt ook gezinstherapie volgen. Dat is samen met jouw ouders
 • Je hebt een individuele behandelaar waar je om de week een afspraak bij hebt
 • Het kan dat je ook medicijnen gaat slikken om je klachten te verminderen
 • Je komt voor MBT ambulant plus naar Youz toe, locatie Leggelostraat, Dr. van Welylaan in Den Haag of naar Zoetermeer.

MBT BT (voor kinderen van 6-8 jaar):

 • Jouw kind volgt de MBT in een groep met maximaal 6 kinderen
 • Er is iedere week een bijeenkomst (10 keer)
 • Een bijeenkomst duurt 60 minuten
 • Ouders volgen ook MBT
 • Voor MBT-BT komen de kinderen naar Youz toe, naar onze locatie aan de Leggelostraat in Den Haag.

BT staat voor Beeldende therapie. Veel kinderen vinden het lastig om over problemen te praten, maar kunnen zich wel uiten in het werken met beeldend materiaal zoals: verf, klei, of papier. Beeldende therapie is een therapie die kinderen kan helpen door op een speelse manier iets te maken waarbij wat je doet altijd goed is. Het gaat om het doen, niet om het resultaat. Spelenderwijs ervaren kinderen dat ze problemen kunnen oplossen of overwinnen om zo het vertrouwen te krijgen dat ze problemen in het grote leven ook het hoofd kunnen bieden. Door in een groep mee te doen leren kinderen begrijpen dat eigen acties en die van anderen betekenisvol zijn en te maken hebben met behoeften en gevoelens die weer invloed hebben op het contact. Zo kunnen ze leren beter om te gaan met moeilijke situaties en op een meer positieve manier te denken over zichzelf en de ander.

Praktische zaken