Paginakop locaties

Zoetermeer Denemarkenlaan

Zoetermeer Denemarkenlaan

Wij helpen kinderen, jongeren en jongvolwassenen die klachten of ernstigere problemen hebben. Ook hun gezin helpen wij. Ons doel is om iedereen weer een gewoon leven te laten ervaren. Dat doen wij samen en dichtbij.

Voor de locatie Youz Zoetermeer konden wij van december 2022 tot maart 2023 geen verwijzingen aannemen voor IMH en de leeftijdsgroep 6 tot 18 jaar op de poli door een verminderde behandelcapaciteit. Voor de leeftijdsgroep 0-6 (IMH) en 16 tot 18 jaar kunnen wij op dit moment cliënten op de wachtlijst geleidelijk aan weer uitnodigen voor een intake. Ook nemen wij aanmeldingen aan voor het FACT-team en het team van Beter Thuis.

Voor de leeftijdsgroep 6 tot 16 jaar geldt nog een aanmeldstop.

Problemen die we behandelen

Bij ons werken mensen die gespecialiseerd zijn in het onderzoeken en het behandelen van klachten die ontstaan uit:

Zorg voor jonge kinderen

Youz is ook gespecialiseerd in behandeling van zwangeren met zorgen over de aankomende komst van hun kindje. En in diagnostiek en behandeling van kinderen met ontwikkelingsproblemen (vermoeden van autisme of ADHD), traumaklachten, ernstige voedings- en/of slaapproblemen, huilbaby’s, emotionele of gedragsproblemen (angsten, driftbuien, opstandig gedrag). Voor de ouder-kind relatie voor baby’s, peuters en kleuters tot 6 jaar (tot groep 3). Lees meer over hulp aan het jonge kind.

Behandeling van het jonge kind:

  • onderzoek en advies
  • ouder-kind behandeling, bijv. Floorplay
  • ouderbegeleiding
  • psycho-educatie
  • trauma behandeling (EMDR, story telling)
  • speltherapie

FACT

Ook werken we vanuit deze locatie met FACT. We bieden jongeren (én hun ouders) hulp, die hun weg niet willen of weten te vinden naar de reguliere hulpverlening. Dit zijn jongeren met vaak (vermoedens van ernstige) psychiatrische aandoeningen en problemen op meerdere levensgebieden. We bieden hulp zo vaak als nodig is en op de plaats waar de jongere zich bevindt.