paginakop beter thuis

Beter Thuis: integrale specialistische gezinsbehandeling

Beter Thuis: integrale specialistische gezinsbehandeling

Beter Thuis is een initiatief van Jeugdformaat, Ipse De Bruggen en Youz. Deze organisaties bieden hiermee een gezamenlijk en afgestemd aanbod, dat bijdraagt aan herstel van het gewone leven voor kinderen, jongeren en hun gezin.

Opgroeien is niet makkelijk. In de ontwikkeling van kinderen en jongeren kunnen allerlei problemen ontstaan. Als de dynamiek in een gezin als gevolg van verschillende problemen zo groot is, dat het gezin de cirkel niet zelf kan doorbreken, dan kan Beter Thuis hen helpen. Wij zijn een integraal specialistisch ambulant team in de regio Den Haag, Rijswijk, Wassenaar, Leidschendam-Voorburg en Zoetermeer.

Voor wie is Beter thuis?

Wij zijn er voor gezinnen met meervoudige en complexe problemen, op het vlak van jeugdhulpverlening, psychiatrie en/of een lichte verstandelijke beperking. Ons doel is om met het gezin te werken aan herstel, en regie te ervaren in het gewone leven.

Wat biedt Beter Thuis?

Wij kijken en doen mee in het gewone leven, omdat we de achtergrond van het gezinssysteem willen begrijpen. Samen kijken we naar wat goed gaat en waar herstel nodig is. Samen met ouders, broers en/of zussen en familie of vrienden die belangrijk voor het gezin zijn.

We integreren expertise vanuit de kinder- en jeugdpsychiatrie, de psychiatrie voor volwassenen, de specialistische jeugd- en opvoedhulp, de specialistische zorg voor mensen met een lichte verstandelijke beperking en het sociaal-maatschappelijke domein. We richten ons specifiek op kinderen en ouders, waarbij gezinsgerichte, sociaal-maatschappelijke, psychologische en psychiatrische interventies en opvoedondersteuning  kunnen worden ingezet.

Als er ook behandeling voor de ouders zelf nodig is, dan wordt dit vormgegeven binnen Beter Thuis, of in nauwe samenwerking met een home team van PsyQ, het FACT of een specialistische afdeling van Parnassia Groep of Ipse de Bruggen.

Aanmelden en contact

De inzet van Beter Thuis kan per gemeente verschillen:

  • Beter Thuis Den Haag en omgeving Haaglanden kan ingezet worden na aanmelding door het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) of een Gecertificeerde Instelling (GI) . Aanmelding van een kind door de huisarts is onvoldoende. Beter Thuis vraagt de betrokkenheid van een casuscoördinator omdat hij/zij een belangrijke rol speelt in het realiseren van de doelen.
  • Beter Thuis Zoetermeer kan alleen ingezet worden na verwijzing door Jeugd- en Gezinshulp (JGH) of een Gecertificeerde Instelling (GI). De huisarts, POH (jeugd) of de school maatschappelijk werker kan enkel in overleg met JGH verwijzen.

Aanmelden kan ook telefonisch: 088 358 80 50