Cliëntenraad

De cliëntenraad komt op voor de belangen van alle cliënten van Youz.

Wat doet de cliëntenraad?

De cliëntenraad bestaat grotendeels uit cliënten én is er voor cliënten. De raad denkt, praat en beslist mee over ontwikkelingen die van invloed zijn op de organisatie en uitvoering van de zorg van Youz. De raad zet zich in voor de beste zorg aan al onze cliënten. Cliëntenraden hebben bovendien een wettelijke status.

De cliëntenraad adviseert de directie van Youz. Denk hierbij aan adviezen over dienstverlening, bereikbaarheid, kwaliteit van zorg en de klachtenprocedure. Voor sommige besluiten heeft de directie van Youz de instemming van de cliëntenraad nodig.

De cliëntenraad

  • komt op voor de belangen van cliënten;
  • vertelt wat cliënten van de zorg bij Youz vinden;
  • zet zich in voor verbeteringen van de zorg;
  • adviseert de directie over de ontwikkelingen bij Youz.

Vaak voorkomende wensen, meningen en klachten van cliënten worden door de raad verwoord naar de directie. De raad behandelt echter geen persoonlijke wensen of klachten. Daarvoor hebben we een aparte procedure en een klachtenregeling.

Wie zitten er in de cliëntenraad?

In de cliëntenraad zitten jongeren die behandeld worden bij Youz, jongeren die hun behandeling al achter de rug hebben, familieleden, personen met een specifieke deskundigheid en/of personen met affiniteit of binding met de doelgroep van Youz. Allemaal hebben ze ervaring of sterke affiniteit met Youz.

Er zijn 2 cliëntenraden binnen Youz. Een cliëntenraad Klinieken met voornamelijk jongeren die behandeld worden of al klaar zijn met de behandeling. En een cliëntenraad Ambulant waar zowel jongeren als ouders van cliënten in zitten. Zij doen dit werk met veel enthousiasme en op vrijwillige basis, omdat ze graag een bijdrage leveren aan het verbeteren van de zorg.

Mag iedereen in de cliëntenraad?

Iedereen die direct betrokken is (geweest) bij de zorg die Youz biedt, kan lid worden van de cliëntenraad. Wij streven naar een gebalanceerde afvaardiging, zodat de belangen van alle cliënten van Youz voldoende vertegenwoordigd worden in de raad.

Jouw mening telt!

Laat ons weten wat je vindt van de zorg bij Youz. Heb je ideeën of tips, dan horen wij die graag. Ben je enthousiast en wil je meedenken? Neem dan contact met ons op. Ook als je niet direct tijd vrij kunt maken voor een lidmaatschap van een cliëntenraad.

Contact met de cliëntenraad