Reach Aut

Er wordt veel onderzoek gedaan naar autisme. Toch is het nog te vaak zo dat de doorstroom van kennis naar de praktijk stagneert. Met Reach-Aut, Academische Werkplaats Autisme wil Youz hier verandering in brengen. Reach-Aut richt zich op onderzoek in de gehele levensloop en haakt hiermee in op het advies van de Gezondheidsraad over kennisinfrastructuur.

De overgang van de peuterklas naar het basisonderwijs stelt forse eisen aan kinderen, zo ook aan kinderen met autisme. Kinderen met autisme kunnen in deze periode vastlopen door het gebrek aan talige en sociale vaardigheden. Detectie van deze signalen is in deze periode dan ook erg belangrijk.

De mogelijke signalering vindt plaats op school, bij het consultatiebureau en bij de ouders van het kind. Het project ‘transities in het onderwijs; meer weten en beter handelen’ ontwikkelt en onderzoekt online educatiemodules voor deze groepen en versterkt het samenwerkingsnetwerk rondom het kind op om directere en efficiëntere hulp te kunnen bieden.

Met dit project is Youz onderdeel van de Academische Werkplaats Autisme Reach-Aut. De academische Werkplaats Reach-Aut heeft ZonMw subsidie ontvangen.

Doelen

De doelen van dit project zijn :

  • Ontwikkelen van (online)modules op het gebied van scholing en psycho-educatie van CJG artsen, leerkrachten/interne begeleiders en ouders in herkennen en erkennen (en handelen) bij (vermoeden van) ASS bij kinderen van 4 tot 6 jaar op basis van wetenschap, richtlijnen en praktijk.
  • Opbouwen van een duurzaam kennis- en samenwerkingsnetwerk tussen de drie partijen jeugdGGZ, CJG, school en ouders voor passende behandeling en begeleiding.

Onderzoeken van de effectiviteit van de (online) modules.

Methode

De cursussen worden ontwikkeld door middel van input van 3 actoren: wetenschap, praktijk en ervaringsdeskundigen. Om dit te bewerkstellen zijn er verschillende werkgroepen en focusgroepen opgezet in de regio’s Rijnmond, Waterland/Kennermerland en Haaglanden.

Eindproducten

De eindproducten zijn:

a. (Online) scholings/ psycho-educatie modules voor CJG artsen, leerkrachten en interne begeleiders van de onderbouw en ouders.

b. Draaiboek/factsheet voor gemeentes voor het opbouwen van een duurzaam samenwerkingsnetwerk tussen ouders, school, CJG en Jeugd GGz rondom jonge kinderen met (vermoeden van) ASS in de transitiefase van preschool naar basisschool.

c. Eindrapport met resultaten, discussie en conclusies omtrent effect van (online) scholings/psycho-educatie modules in termen van kennistoename en vermindering van opvoedingsbelasting

Samenwerking

Overig: onderwijsbegeleidingsdiensten, scholen, NVA, Gemeente, GGD en ervaringsdeskundigen.

Meer informatie

Voor inhoudelijke vragen over het project kunt u contact opnemen met Maarten van ’t Hof, m.vanthof@youz.nl06 12 93 51 95

Betrokken medewerkers

Projectleider:
Drs. Jacqueline Bailly
Adjunct directeur Youz
Psychotherapeut Sarr Expertisecentrum Autisme, afdeling jeugd

Senior onderzoeker:
Dr. Wietske Ester
Kinder- en jeugdpsychiater
Sarr Expertisecentrum Autisme, afdeling jeugd

Promovendus:
Maarten van ’t Hof, MSc
Onderzoeker/psycholoog
Sarr Expertisecentrum Autisme, afdeling jeugd

Andere betrokkene:
Drs Marc Reusens, kinder- en jeugdpsychiater 0-6
Expertisecentrum 0-6 jaar