Individuele behandeling

Als je bij Youz in behandeling komt werk je samen met een behandelaar aan het aanpakken van je problemen. We richten ons daarbij op het verhelpen van de klachten en op je sterke kanten. Hoe we dat doen staat beschreven in het behandelplan dat we in overleg met jou opstellen.

Regelmatig gesprekken

We praten over de problemen en oefenen om anders te denken of te doen. Met kleine kinderen doen we ook wel spelletjes waar ze van kunnen leren. De oudere kinderen en jongeren geven we ook wel huiswerk en oefeningen.
We zien elkaar regelmatig waardoor we snel vorderingen kunnen maken. Gesprekken met een psycholoog kunnen deel uitmaken van de behandeling. Dit is afhankelijk van de ernst van het probleem. Andere belangrijke personen uit jouw omgeving betrekken we ook bij de behandeling. Daarvoor vragen we jou en je ouders natuurlijk eerst om toestemming. Groepsbehandelingen of online hulp kunnen we combineren met individuele therapie. Soms zijn medicijnen nodig als ondersteuning van de behandeling.