Consultatie en advies voor ouders en professionals

Op de Denemarkenlaan krijgen alle volwassen cliënten die in behandeling komen en thuiswonende kinderen hebben of krijgen (dus van -9 maanden tot en met 23 jaar) een preventief gesprek over ouderschap. Dit noemen we een Consultatie en Advies gesprek Ouderschap. Onze collega die de intake doet of de behandelaar zal je hiervoor aanmelden. Dit doen we omdat we uit ervaring en onderzoek weten dat kinderen die opgroeien met ouders met psychische en/of verslavingsproblemen  meer kans hebben op het ontwikkelen van eigen klachten en problemen.

Ouders willen het beste voor hun kind en hopen dat hun kind zich zo gezond mogelijk kan ontwikkelen. We denken vanuit onze kennis en ervaring met je mee wat hierin ondersteunend kan zijn. We willen benadrukken dat het gaat om preventie: “hoe voorkomen we met elkaar dat kinderen eigen klachten ontwikkelen?” In een (in principe eenmalig) gesprek kijken en denken we met je mee waar de krachten zitten binnen jouw gezin ( de “beschermende factoren”) en hoe je deze met elkaar zo goed mogelijk kunt gebruiken. Ook kijken we met je welke risicofactoren er zijn en wat zinvol of nodig is om deze zo min mogelijk van invloed te laten zijn. Mocht een gezamenlijke conclusie of advies zijn dat enige hulp hierin ondersteuning zou kunnen bieden, dan denken we met je mee welke hulp dan het meest passend zou zijn voor jouw kind/jouw gezin en waar je dat kunt ‘halen’.  

Graag wijzen we je alvast op de website Kopouders van het Trimbos waar je meer algemene informatie en ondersteuning vindt over Ouderschap en GGZ problemen.

Consultatie en Advies voor alle professionals en ouders en jongeren in Zoetermeer

Alle ouders en professionals in Zoetermeer die vragen hebben over KOPP/KOV en de gevolgen van huiselijk geweld op kinderen zijn welkom voor Consultatie en Advies. Je kunt je hier zelf voor aanmelden via de website of telefonisch. Je kunt het ook aan jouw behandelaar vragen.