Weerbaarheidsessies in de klas

Voor verschillende leerjaren heeft Youz weerbaarheidsessies ontwikkeld. Deze sessies hebben als doel sociale en mentale problemen bespreekbaar te maken en dat ze niet alleen staan in hun uitdagingen.

  • ‘Stay connected’ focus op sociale weerbaarheid: Sociale vaardigheden, verbinding met jezelf en een ander, gedrag van jezelf en de ander (tweede/derde klas)
  • ‘Open Up’ focus op mentale weerbaarheid: Taboe doorbreken/belang van delen van uitdagingen met anderen, positieve en negatieve coping, dankbaarheid (derde/vierde klas)
  • ‘What’s Next’ focus op motivatie en reflectie: Motivatie, doelen en tegenslagen, zelf kennis en beperkende overtuigingen (vijfde klas)

De sessies worden (naast het rolmodel) geleidt door een behandelaar vanuit Youz om de sessies en leerlingen op de juiste manier te begeleiden. Ook wordt de behandelaar een vertrouwd gezicht op school.