Een gesprek met de leerlingen over andere dingen dan schoolse zaken. Het leverde saamhorigheid op - Mentor HAVO 4

Youz VO Scholenprogramma

De laatste jaren zien we veel mentale uitdagingen bij jongeren. Leerlingen weten de weg naar hulp vaak niet te vinden en het onderwijs kampt met een tekort aan kennis over mentale gezondheid en heeft te weinig medewerkers om al deze leerlingen te ondersteunen en verder te helpen.

We vinden het belangrijk om:

  • de kennis van mentale gezondheid in het voorgezet onderwijs en de informele zorg te vergroten
  • de weg naar zorg te verkorten en te verduidelijken
  • ondersteuning te bieden ten aanzien van signaleren en vroeg interventie op scholen
  • het taboe op mentale gezondheid onder jongeren weg te nemen
  • voor de lange termijn: de druk op de voordeur te verminderen en zorgtrajecten te verkorten

Het scholenprogramma heeft als hoofddoel om preventief en tijdig problemen te signaleren onder jongeren tussen de 12 en 18 jaar.

Wij werken actief met een aantal scholen samen om mentale gezondheid te borgen op scholen. We  streven ernaar om de drempel tot hulp te verlagen in plaats van te wachten tot deze jongeren uiteindelijk bij ons aankloppen. We brengen onze expertise in de klas én op de school waarbij we vooral rekening houden met de wensen van leraren, mentoren en leerlingen.