Het gelukstrijdersprogramma

Binnen elke school  gaan we op zoek naar twee of drie gelukstrijders per leerjaar.

Een gelukstrijder:

  • staat samen met andere gelukstrijders klaar voor leerlingen op school
  • toont interesse en heeft oog voor wat er speelt bij medeleerlingen
  • krijgt van Youz tijdens schooltijd tips en trics over hoe om te gaan met iemand met mentale problemen en wie je hiervoor inschakelt
  • zorgt er samen met mentoren voor dat er op school aandacht is voor de mentale gezondheid van leerlingen

Alle gelukstrijders krijgen aantal keer keer per jaar een training van Youz om hun rol op de juiste wijze te kunnen vervullen. Zij worden deskundig begeleid door een medewerker van Youz.