Individuele therapie pagina kop

Intensieve Behandeling Thuis

Intensieve Behandeling Thuis

IBT jeugd is een intensieve behandeling voor jongeren van 6 – 18 jaar die in een (dreigende) psychiatrische crisis terecht komen. IBT Jeugd wordt ingezet als interventie met als voornaamste doel een opname van jou als jongere waar mogelijk te voorkomen of verkorten. Dit doen wij door jou intensief in de thuissituatie te behandelen. We handelen volgens het principe ‘’Herstellen doe je thuis”. Het is belangrijk dat jij en jouw ouders/verzorgers en eventuele andere gezinsleden openstaan voor de vrijwillige hulpverlening. IBT maakt samen met de jongere en de ouders een begin aan het proces om de regie over hun leven weer terug te krijgen. Lees meer bij Doelgroep.

 

Hoe ziet de behandeling eruit?

De behandeling duurt 6 weken. De eerste paar dagen van het IBT-traject staan in het teken van kennismaking en het stellen van doelen. Hierna wordt een start gemaakt met de crisiskaart en een signaleringsplan. Na de eerste week zullen wij met elkaar het behandelplan bespreken en wekelijks een overzicht maken van de behandeling: wat gaan we doen/ bespreken en wie dienen bij het gesprek aanwezig te zijn? Afhankelijk van de hulpvraag zal de samenstelling van de behandelcontacten wisselen. Ook jouw familieleden worden ondersteund. Lees meer bij Wat kun je van ons verwachten?

Wie werken er bij de IBT-jeugd ?

Het IBT-team bestaat uit verschillende ggz-professionals zoals een kinder- en jeugdpsychiater, een maatschappelijk werker, een social worker, een orthopedagoog, een verpleegkundige en een verpleegkundig specialist ggz. Wij zijn toegerust om op verschillende levensgebieden begeleiding en behandeling te bieden voor zowel de jou als jouw ouders/verzorgers.
Binnen het team wordt gewerkt met een shared caseload, dit betekent dat we als team samen met jullie verantwoordelijk zijn voor de behandeling en wij met verschillende collega’s de behandeling uitvoeren. Lees meer over ons bij Wie zijn wij?

Doelgroep:

 • jongeren tussen 6-18 jaar die in een (dreigende) psychiatrische crisis zitten. Hierbij is te denken aan jongeren die zo vastzitten in hun leven dat ze niet meer naar toekomen aan alledaagse dingen zoals meedraaien in het gezin, school, vrienden.
 • opname voorkomen of verkorten
 • zowel jongere als ouders staan open voor intensieve behandeling en willen de samenwerking met IBT aangaan

Wie zijn wij:

 • vrijwillige hulpverlening
 • een systeeminterventie
 • komen bij de jongere en ouders thuis
 • we werken niet alleen aan de doelen van de jongere maar ook aan die van ouders
 • maken met het gezin het behandelplan en beleid
 • samenwerken met de jongere en ouders vinden we belangrijk
 • duur is 6 weken intensief. De eerste 3 weken elke dag van de week (ook in het weekend) en daarna bouwen we, waar mogelijk, af.
 • verschillende medewerkers komen op huisbezoek

Wat kun je van ons verwachten?

 • eerlijkheid, openheid, transparantie, samenwerking en wij streven ernaar iedereen zo goed mogelijk te horen
 • telefonische bereikbaarheid, ook buiten kantooruren
 • huisbezoeken plannen we in overleg met de jongere en ouders
 • om aan doelen te werken maken we oa. een signaleringsplan, crisiskaart, gaan met jongere/ouders/gezin/school/werk in gesprek/ activiteiten
 • Samenwerking met de verwijzer