Individuele therapie pagina kop

Intensieve Behandeling Thuis

Intensieve Behandeling Thuis

IBT Jeugd Haaglanden is een intensieve behandeling voor jongeren van 12 tot 23 jaar die in een (dreigende) psychiatrische crisis terecht komen. IBT Jeugd wordt ingezet als interventie met als voornaamste doel een opname van jou als jongere waar mogelijk te voorkomen of verkorten. Dit doen wij door jou intensief in de thuissituatie te behandelen.

We handelen volgens het principe ‘’Herstellen doe je thuis”. Het is belangrijk dat jij en jouw ouders/verzorgers en eventuele andere gezinsleden openstaan voor de vrijwillige hulpverlening. IBT maakt samen met de jongere en/of ouders een begin aan het proces om de regie over hun leven weer terug te krijgen. Lees meer bij Doelgroep.

Hoe ziet de behandeling eruit?

De behandeling duurt 6 weken. De eerste paar dagen van het IBT-traject staan in het teken van kennismaking en het stellen van doelen. Hierna wordt een start gemaakt met een signaleringsplan. Na de eerste week zullen wij met elkaar het behandelplan bespreken en wekelijks een overzicht maken van de behandeling: wat gaan we doen/ bespreken en wie dienen bij het gesprek aanwezig te zijn? Afhankelijk van de hulpvraag zal de samenstelling van de behandelcontacten wisselen. Ook jouw familieleden worden ondersteund. Lees meer bij Wat kun je van ons verwachten?

Wie werken er bij de IBT-jeugd ?

Het IBT-team bestaat uit verschillende ggz-professionals zoals een kinder- en jeugdpsychiater, een maatschappelijk werker, een social worker, een orthopedagoog en een verpleegkundige. Wij zijn toegerust om op verschillende levensgebieden begeleiding en behandeling te bieden voor zowel de jou als jouw ouders/verzorgers.
Binnen het team wordt gewerkt met een shared caseload, dit betekent dat we als team samen met jullie verantwoordelijk zijn voor de behandeling en wij met verschillende collega’s de behandeling uitvoeren. Lees meer over ons bij Wie zijn wij?

Doelgroep:

 • jongeren tussen 12 en 23 jaar die in een (dreigende) psychiatrische crisis zitten. Hierbij is te denken aan jongeren die zo vastzitten in hun leven dat ze niet meer toekomen aan alledaagse dingen zoals school, vrienden.
 • opname voorkomen of verkorten
 • zowel jongere als ouders/verzorgers staan open voor intensieve behandeling en willen de samenwerking met IBT aangaan

Wie zijn wij:

 • vrijwillige hulpverlening
 • een systeeminterventie
 • komen bij de jongere en/of ouders thuis
 • we werken aan de doelen van de jongere waarbij we eventueel ook ouders/verzorgers betrekken
 • maken samen met de jongere het behandelplan en beleid
 • de behandeling duurt maximaal 6 weken, waarbij de frequentie in de loop van de 6 weken wordt afgebouwd. We behandelen kort waar het kan en langer waar nodig 
 • verschillende medewerkers komen op huisbezoek in koppels van twee

Wat kun je van ons verwachten?

 • eerlijkheid, openheid, transparantie en samenwerking
 • iedere dag telefonische bereikbaarheid tussen 08:30 en 22:30 uur. Tussen 22:30 en 08:30 uur wordt in geval van nood waargenomen door de coördinerend verpleegkundige van Youz Haaglanden
 • huisbezoeken plannen we in overleg met de jongere en/of ouders/verzorgers
 • tijdens het IBT jeugd traject blijft de verwijzer regiebehandelaar. Dit betekent dat IBT Jeugd  nauw zal samenwerken met de regiebehandelaar. Als het IBT traject afloopt zal de jongere na 6 weken weer terugkeren naar de bekende regiebehandelaar