De kracht van FACT

Wij zien vaak dat jongeren onze hulp inroepen. Zij hebben (vermoedens van ernstige) psychiatrische aandoeningen en problemen op meerdere gebieden, zoals op school of in het eigen gezin.

Outreachend

Onze hulpverleners zoeken de jongeren actief op, waar ze ook verblijven. De contacten vinden plaats in de directe omgeving van de jongere; dat kan thuis zijn, maar ook op straat of op school.

Meerdere disciplines in een team

Bij FACT werken onder andere sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, psychologen, maatschappelijk werkers, psychiaters en ervaringsdeskundigen. We werken nauw samen met partners in de gemeente en als we zelf niet kunnen ondersteunen bij de hulpvraag zoeken wij een organisatie die dat wel kan.

Ondersteuning op diverse levensgebieden

We gaan altijd eerst na of er andere instanties betrokken zijn bij de hulp aan de jongere en overleggen met hen wat er aan extra hulp nodig is en wie dat het beste kan doen. Het kan gaan om therapie, hulp bij afkicken van middelengebruik, of zoeken naar werk of een woning.

FACT-jeugdteams

In Noord-Holland en Zuid-Holland hebben we een aantal FACT-teams. In het locatieoverzicht zie je aan welke locaties deze FACT-teams gekoppeld zijn.