De Stroming

De Stroming is een afdeling voor jongeren van 13 tot 21 jaar die op één of meerdere levensgebieden vastgelopen zijn. Deze jongeren hebben vaak stemmingsproblemen, angstklachten, ASS en/of ADHD.

Bij De Stroming volg je meerdere dagdelen in de week samen met andere jongeren behandeling in een groep. De behandeling richt zich op het ontwikkelen van vaardigheden om je weer op gang te helpen. Je omgeving en gezin worden intensief bij de behandeling betrokken.

Structuur/motivatie groep

De behandeling op De Stroming begint op de ochtendgroep. Dit is een structuur-/motivatiegroep die je voorbereidt op de behandelgroep die in de middag plaatsvindt. De structuur/motivatie groep is 3 ochtenden per week. Maandag, donderdag en vrijdag van 9:00 tot 10:30 uur. Het programma volgt een vaste structuur met wisselende activiteiten en kennismaking met behandelmodules. Jongeren leren op deze manier elkaar, de groepsruimte en het personeel van De Stroming kennen. Ook wennen ze eraan om meerdere dagen per week naar de Dr. van Welylaan in Den Haag te komen. Jongeren worden gekoppeld aan een mentor / ambulant gezinsbehandelaar die je gedurende je behandeling begeleidt. Deze behandelaar komt thuis bij het gezin om te inventariseren welke vragen/doelen er in de gezinssituatie zijn en daar samen mee aan de slag te gaan. Onderdeel hiervan is ook overdracht van en naar de groepsbehandeling toe. Uit onze ervaring en uit onderzoek weten we dat een behandeling het beste effect heeft als de omgeving van jongeren hierbij betrokken is. We noemen dit soort behandeling ook wel Intensief Ambulante Gezinsbehandeling (IAG).

Deeltijdgroep

Zodra een jongere er klaar voor is en er plek is, stroom je in op de middaggroep van De Stroming. De middaggroep is 4 middagen per week op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 12:00 tot 15:00 uur. Er is een vast programma met groepsmomenten en ruimte voor persoonlijke behandeldoelen. Elke middag start met een gezamenlijke lunch om sociale vaardigheden te oefenen. Op de groep werken jongeren samen en individueel aan groeps- en eigen doelen. Dagelijks wordt er een module gegeven door behandelaren en therapeuten, zoals: sociale vaardigheidstraining, non-verbale groepstherapie, running, regulatievaardigheden, ACT, CGT, traumabehandeling en Mind Body Identity. Jongeren kiezen samen met de behandelaren passende modules. Elke dag wordt gezamenlijk afgesloten met een reflectie op de voortgang. Naast het groepsprogramma wordt individuele verbale en non-verbale therapie op maat aangeboden (incl. evt. medicamenteuze behandeling). Daarnaast is er ouderbegeleiding en/of systeemtherapie op indicatie.

School/dagbesteding

Naast de behandeling volgen jongeren een dagbesteding om de geleerde vaardigheden te oefenen en toe te passen. Dagbesteding is in de meeste gevallen school, maar dit kan ook een andere vorm van dagbesteding zijn waar jongeren hun belasting op kunnen bouwen. De Stroming kan met elke school/dagbesteding samenwerken en jongeren begeleiden bij opbouw of andere knelpunten. Indien nodig kan er vanuit De Stroming meegedacht worden over een passende school/dagbesteding. Op het terrein van Youz aan de Dr. van Welylaan, bevindt zich het Pleysier college locatie Zefier. Toeleiding naar deze school is niet vanzelfsprekend en verloopt via een aparte aanmeldprocedure van de school zelf.

Hoe ziet een deeltijdbehandeltraject op De Stroming eruit?

Een behandeling bij De Stroming duurt ongeveer een half jaar (exclusief de tijd op de structuur/motivatie groep). Je komt daarvoor vier middagen (maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 12:00 tot 15:00 uur) in de week naar Youz. De behandeling op De Stroming wordt na 6 weken (kennismakingsfase), 16 weken en na een half jaar geëvalueerd met de jongere, ouders, het behandelteam van De Stroming en de verwijzer (binnen of buiten Youz). Omdat een behandeling bij De Stroming een afgebakend traject is, blijft de verwijzer gedurende de behandeling op deze manier geïnformeerd. Na afloop van de behandeling op De Stroming gaat de zorg terug naar de verwijzer. 

Wie werken er bij De Stroming?

De groep op De Stroming wordt begeleid door ambulant behandelaren. Het behandelteam van De Stroming bestaat verder uit GZ-psychologen/regie-behandelaren, psychologen/orthopedagogen, non-verbale therapeuten (PMT en BT), een ouderbegeleider, een systeemtherapeut en een kinder- en jeugdpsychiater.

Praktische zaken

•    De behandeling duurt ongeveer een half jaar, exclusief de tijd op de structuur/motivatie groep.
•    We bieden een middagprogramma (maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag) van 12:00 tot 15:00 uur. De structuur/motivatie groep is in de ochtenden (maandag, donderdag en vrijdag) van 9:00 tot 10:30 uur.
•    Groepsbehandeling voor jongeren in combinatie met begeleiding thuis en op school/dagbesteding.
•    De groepsbehandeling vindt plaats op de locatie Dr. van Welylaan in Den Haag.
•    Verwijzing kan zowel intern vanuit Youz als extern vanuit andere GGZ-organisaties.
•    De verwijzer blijft tijdens behandeling betrokken en pakt de behandeling (indien nodig) na afronding van De Stroming weer op.